Στοιχεία σταθμού ΚΑΡΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-01105
Εταιρεία: ΚΑΡΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ
Τεχνολογία: ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
Ισχύς(MW): 1.32
Θέση/Δήμος: ΚΟΤΖΑ (ΜΕΓΑΛΟ) ΝΤΕΡΕ / ΠΑΙΟΝΙΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΚΙΛΚΙΣ / ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΚΑΡΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. οικ. 197639/28-3-2011 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Υ.ΠΕ.ΚΑ. όσον αφορά την αλλαγή επωνυμίας, της δραστηριότητας 'Μικρό Υδροηλεκτρικό Εργο ισχύος 1,32 MW' του Δήμου Παιονίας, της Π.Ε. Κιλκίς.
ΑΔΑ: ΒΙΚ3ΟΡ1Υ-ΗΞΠ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 26/02/2014
ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 13/2014 για τη Μεταβίβαση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.525/9135/04.07.2008 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01105) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για μικρό υδροηλεκτρικό έργο ισχύος 1,32 MW στη θέση «Κοτζά (Μεγάλο) Ντερέ», της Δημοτικής Ενότητας Αξιούπολης, του Δήμου Παιονίας, της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, της εταιρείας με την επωνυμία «Ν. ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με δ.τ. «ΝΙΓΚΕΛ Ο.Ε.».
ΑΔΑ: ΒΙΨ6ΙΔΞ-8Τ1
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 12/01/2014
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο ισχύος 1,32 MW, στη θέση Κοτζά (Μεγάλο) Ντερέ του Δήμου Αξιούπολης του Νομού Κιλκίς», της εταιρείας Ν. ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ.
ΑΔΑ: 4ΑΓΒ0-ΚΥ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 31/03/2011