Στοιχεία σταθμού ΑΙΟΛΙΚΗ ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-01108
Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΕ
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 1.91
Θέση/Δήμος: ΛΟΓΓΑΡΑΚΙΑ ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ / ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ / -
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Ανανέωση – επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 444/28-3-2005 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γενικού Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 2192/12-9-2005, 8/19-1-2009 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 23/4/2010), 5234/30-11-2010, 5830/21-12-2010 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 28/12/2010), 1607/25-5-2011, 2111/7-7-2011, 780/6-6-2012, 17216/160/3-10-2012 και 17895/1128/17-4-2013 αποφάσεις για την εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 18 ΜW της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΕ»
ΑΔΑ: 7Χ21ΟΡ1Φ-09Ζ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 02/03/2015
Περίληψη τρίτης (3ης) τροποποίησης ως προς το χρόνο ισχύος βάσει του ν.4203/2013 (ΦΕΚ Α΄ 235) της Απόφασής μας Α.Π. 91/40/12-1-2011 με ορθή επανάληψη στις 2-2-2011 (ΔΙΣΑ/ΠΠ) και με την οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ» (δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΕ») άδεια εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού συνολικής ισχύος 1,91224MWp στη θέση 'Λογγαράκια' της Τ.Κ. Ηλιοκάστρου της Δ.Ε. Ερμιόνης του Δήμου Ερμιονίδας της Π.Ε. Αργολίδας όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις Αποφάσεις μας (1) αριθ. πρωτ. 4050/111523/28-11-2012 (ΔΤΕ) ως προς την αλλαγή της δικαιούχου εταιρείας στην εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΗΛΙΑΚΗ ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (δ.τ. «ΤΕΡΝΑ ΗΛΙΑΚΗ ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Α.Ε.») και (2) αριθ. πρωτ. 1834/65075/12-6-2013 (ΔΤΕ) ως προς το χρόνο ισχύος και ως προς την αλλαγή του εξοπλισμού του φωτοβολταϊκού σταθμού.
ΑΔΑ: ΒΙΙ6ΟΡ1Φ-8ΓΙ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Περίληψη
Ημερομηνία: 27/05/2014
2η Τροποποίηση, λόγω παράτασης χρόνου ισχύος της άδειας εγκατάστασης και αλλαγής του εξοπλισμού του σταθμού, της Απόφασης αριθ. πρωτ. 91/40/12-1-2011 (με ορθή επανάληψη αριθ. πρωτ. 91/40/2-2-2011) του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με την οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Α.Ε.» άδεια εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού, ισχύος 1,91224 MW, στη θέση 'Λογγαράκια' του Δ.Δ. Ηλιοκάστρου, του Δήμου Ερμιονίδας, της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την απόφαση αρ. πρωτ. 4050/111523/28-11-2012 του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου, λόγω αλλαγής της δικαιούχου εταιρείας του φωτοβολταϊκού σταθμού.
ΑΔΑ: ΒΕΖΦΟΡ1Φ-ΠΛ3
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 11/06/2013
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 444/28-3-2005 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γενικού Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 2192/12-9-2005, 8/19-1-2009 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 23/4/2010), 5234/30-11-2010, 5830/21-12-2010 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 28/12/2010), 1607/25-5-2011, 2111/7-7-2011, 780/6-6-2012 και 17216/160/3-10-2012 αποφάσεις για την εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 18 ΜW της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΕ» & φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) εγκατεστημένης ισχύος 1.912,24 ΚW της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΗΛΙΑΚΗ ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΕ», στη θέση «Λογγαράκια» της Τ.Κ. Ηλιοκάστρου της Δ.Ε. Ερμιόνης του Δήμου Ερμιονίδος της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδος.
ΑΔΑ: ΒΕΝΗΟΡ1Φ-3ΡΕ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 16/04/2013
ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 538/2012 για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ16.028/8968/14.07.2008 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ- 01108) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,91224 MW στη θέση «Λογγαράκια Ηλιοκάστρου», της Δημοτικής Ενότητας Ερμιόνης, του Δήμου Ερμιονίδας, της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ» και δ. τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Α.Ε.».
ΑΔΑ: Β4Λ5ΙΔΞ-Σ8Β
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 25/06/2012
Τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ16.028/8968/14.07.2008 (ΑΔ-01108) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ' αριθμ. 1323/2010 και 791/2011 αποφάσεις της ΡΑΕ καθώς και την υπ' αριθμ. 64/2008 βεβαίωση της ΡΑΕ για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,91224 MW στη θέση «Λογγαράκια Ηλιοκάστρου», της Δημοτικής Ενότητας Ερμιόνης, του Δήμου Ερμιονίδας, της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Α.Ε.»
ΑΔΑ: Β441ΙΔΞ-Λ7Ξ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 05/03/2012
Τροποποίηση της υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ16.028/8968/14.07.2008 (ΑΔ-1108) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ' αριθμ. 64/2008 και 1323/2010 βεβαιώσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Α.Ε.»
ΑΔΑ: 4ΑΣ4ΙΔΞ-Ι7Ω
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 05/07/2011
Χορήγηση άδειας εγκατάστασης για Φωτοβολταϊκό Σύστημα ισχύος 1,91224 MW της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΕ στη θέση 'Λογγαράκια' του ΔΔ Ηλιοκάστρου του Δήμου Ερμιόνης Νομού Αργολίδας
ΑΔΑ: 4ΑΛΞΟΡ1Φ-ΗΡ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 06/02/2011
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς την ισχύ από 1,91448MW σε 1,91224ΜW της σχετικής ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΡΑΕ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 1323/2010 για την τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ16.028/8968/14.07.2008 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,91224 MW στην θέση «Λογγαράκια Ηλιοκάστρου» του Δήμου Ερμιόνης, του Νομού Αργολίδας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Α.Ε»
ΑΔΑ: 4Α9ΑΙΔΞ-Μ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 18/01/2011
Χορήγηση άδειας εγκατάστασης για Φωτοβολταϊκό Σύστημα ισχύος 1,91488 MW της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΕ στη θέση 'Λογγαράκια' του ΔΔ Ηλιοκάστρου του Δήμου Ερμιόνης Νομού Αργολίδας
ΑΔΑ: 4Α9ΥΟΡ1Φ-Γ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 12/01/2011