Στοιχεία σταθμού ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΒΕΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00097
Εταιρεία: ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΒΕΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 12.60
Θέση/Δήμος: ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ/ΜΕΓΑΛΗ ΡΑΧΗ ΚΟΜΗΤΟΥ ΚΑΦΗΡΕΩΣ / ΚΑΡΥΣΤΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΕΥΒΟΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΒΕΕ

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 422/2017 για (α) την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 230/2016 Απόφασης ΡΑΕ, δυνάμει της οποίας ανανεώθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.005/2252/16.07.2001 (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00097) άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 12,60 MW, στη θέση «Αγ. Βασίλειος – Μεγάλη Ράχη Κομήτου», της Δημοτικής Ενότητας Καρύστου, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της εταιρείας με την επωνυμία «X. ΡΟΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ «Χ. ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε», για 25 έτη και (β) την παράταση της ως άνω άδειας παραγωγής κατά δέκα (10) έτη, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 517/2016 Απόφασης ΡΑΕ, περίπτωση Β, υποπερίπτωση (α).
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανάκληση Αδείας
Ημερομηνία: 24/05/2017
Αλλαγή του φορέα της αρ. 5967/266650πε/4-2–2013 απόφασης τροποποίησης περιβαλλοντικών όρων Αιολικού Πάρκου Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, ισχύος 12,6MW, στη Θέση \" ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΜΕΓΑΛΗ ΡΑΧΗ\" (ΑΝΤΙΑ Α), του Δήμου Καρύστου, Ν. Ευβοίας, από \"ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΒΕΕ\" σε «Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (δ.τ. «Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ»).
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Εξέταση Αιτήματος
Ημερομηνία: 21/12/2016
Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 230/2016 για την ανανέωση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.005/2252/16.07.2001 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00097) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 12,60 MW, στη θέση «Αγ. Βασίλειος – Μεγάλη Ράχη Κομήτου», της Δημοτικής Ενότητας Καρύστου, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της εταιρείας με την επωνυμία «X. ΡΟΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ «Χ. ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε».
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 07/07/2016
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.005/3626/04.03.2003 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00097) Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΒΕΕ», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 07/04/2014
Τροποποίηση περιβαλλοντικών όρων Αιολικού Πάρκου Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, ισχύος 12,6MW, της εταιρείας ' ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΒΕΕ' στη Θέση ' ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΜΕΓΑΛΗ ΡΑΧΗ' (ΑΝΤΙΑ Α), του Δήμου Καρύστου, Ν. Ευβοίας.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 11/02/2013