Στοιχεία σταθμού ΑΝΕΜΟΠΕΥΚΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Μητρώο PAE: ΑΔ-01110
Εταιρεία: ΑΝΕΜΟΠΕΥΚΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 4.20
Θέση/Δήμος: ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ / ΕΥΡΩΤΑ
Νομός/Περιφέρεια: ΛΑΚΩΝΙΑΣ / ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΝΕΜΟΠΕΥΚΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Ιστορικό Αδειών

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1585/οικ.18552/25.07.2008 (ΑΔ-01110) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΑΝΕΜΟΠΕΥΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΝΕΜΟΠΕΥΚΟ Α.Ε.»
ΑΔΑ: 4Α58ΙΔΞ-Ο4Γ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 03/08/2011