Στοιχεία σταθμού ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε

Μητρώο PAE: ΑΔ-01111
Εταιρεία: ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 20.00
Θέση/Δήμος: ΣΚΟΠΙΑ / ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ / ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε

Ιστορικό Αδειών

Παράταση του χρόνου ισχύος της Απόφασης αριθ. πρωτ. 5575/8-10-2009 (ΔΙΣΑ) του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (δ.τ. «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ») άδεια εγκατάστασης αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής ισχύος 20MW, στη θέση 'Σκοπιά' του Δήμου Ναυπακτίας (πρώην Δήμου Ναυπάκτου) της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε λόγω νέας χωροθέτησης τριών (3) ανεμογεννητριών με την Απόφαση αριθ. πρωτ. 192/2-3-2011 (ΔΤΕ) του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 26/09/2011
Τροποποίηση της Απόφασης αριθ. πρωτ. 5575/8-10-2009 (ΔΙΣΑ) του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» άδεια εγκατάστασης αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής ισχύος 20MW, στη θέση 'Σκοπιά' του Δήμου Ναυπακτίας (πρώην Δήμου Ναυπάκτου) του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, λόγω νέας χωροθέτησης τριών (3) ανεμογεννητριών.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 01/03/2011
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 10177/30.09.2010 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων για τo έργο «Αιολικό Πάρκο Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) δυναμικότητας 8 ανεμογεννητριών ονομαστικής ισχύος 2,5 MW (συνολική ισχύς ΑΣΠΗΕ 20 MW και γραμμής μεταφοράς μέσης τάσης για τη διασύνδεσή του» της εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ, στη θέση Σκοπιά στο Δήμο Ναυπάκτου Ν. Αιτωλ/νίας.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 20/10/2010
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 10177/30.09.2010 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων για τo έργο «Αιολικό Πάρκο Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) δυναμικότητας 8 ανεμογεννητριών ονομαστικής ισχύος 2,5 MW (συνολική ισχύς ΑΣΠΗΕ 20 MW και γραμμής μεταφοράς μέσης τάσης για τη διασύνδεσή του» της εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ, στη θέση Σκοπιά στο Δήμο Ναυπάκτου Ν. Αιτωλ/νίας.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 14/10/2010