Στοιχεία σταθμού ΚΡΙΑΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε.

Μητρώο PAE: ΑΔ-01116
Εταιρεία: ΚΡΙΑΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε.
Τεχνολογία: ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
Ισχύς(MW): 1.19
Θέση/Δήμος: ΚΡΙΑΡΙ - ΡΕΜΑ ΔΙΑΒΟΛΟΡΡΕΜΑ / ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΔΡΑΜΑΣ / ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΚΡΙΑΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε.

Ιστορικό Αδειών

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «Μικρό υδροηλεκτρικό έργο, ισχύος 1,185 ΜW, στο ρέμα Διαβολόρεμα, στη θέση Κριάρι του Δήμου Παρανεστίου του Νομού Δράμας» της εταιρείας ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Β.Γ. Α.Ε. – Συστήματα Εκμεταλλεύσεως Ήπιων Μορφών Ενέργειας και διακριτικό τίτλο ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Β.Γ.
ΑΔΑ: ΒΕΖΚ0-ΟΘΖ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 02/06/2013
Τροποποίηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, (συμπληρωματικά – τροποποιητικά στοιχεία ΜΠΕ) λόγω μείωσης των διαστάσεων της διάταξης υδροληψίας, της εταιρίας Αραμπατζής Β.Γ. Α.Ε., για το έργο «Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΜΥΣ) στο ρέμα Διαβολόρεμα ισχύος 1,185 MW», που βρίσκεται στη θέση Διαβολόρεμα, του Δ.Παρανεστίου, στην Π.Ε. Δράμας.
ΑΔΑ: 4ΑΜΛ7ΛΒ-Ε72
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 16/08/2011
Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.610/16425/01.09.2008 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για την οποία εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 631/2009 βεβαίωση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, της εταιρείας «ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Β.Γ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΗΠΙΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-1116), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
ΑΔΑ: 4ΑΘΘΙΔΞ-6
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 19/05/2011