Στοιχεία σταθμού ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Β.Γ.

Μητρώο PAE: ΑΔ-01116
Εταιρεία: ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Β.Γ.
Τεχνολογία: ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
Ισχύς(MW): 1.19
Θέση/Δήμος: ΡΕΜΑ ΔΙΑΒΟΛΟΡΡΕΜΑ / ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΔΡΑΜΑΣ / ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Β.Γ.

Ιστορικό Αδειών

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «Μικρό υδροηλεκτρικό έργο, ισχύος 1,185 ΜW, στο ρέμα Διαβολόρεμα, στη θέση Κριάρι του Δήμου Παρανεστίου του Νομού Δράμας» της εταιρείας ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Β.Γ. Α.Ε. – Συστήματα Εκμεταλλεύσεως Ήπιων Μορφών Ενέργειας και διακριτικό τίτλο ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Β.Γ.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 02/06/2013
Τροποποίηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, (συμπληρωματικά – τροποποιητικά στοιχεία ΜΠΕ) λόγω μείωσης των διαστάσεων της διάταξης υδροληψίας, της εταιρίας Αραμπατζής Β.Γ. Α.Ε., για το έργο «Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΜΥΣ) στο ρέμα Διαβολόρεμα ισχύος 1,185 MW», που βρίσκεται στη θέση Διαβολόρεμα, του Δ.Παρανεστίου, στην Π.Ε. Δράμας.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 16/08/2011
Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.610/16425/01.09.2008 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για την οποία εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 631/2009 βεβαίωση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, της εταιρείας «ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Β.Γ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΗΠΙΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-1116), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 19/05/2011