Στοιχεία σταθμού ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΑΛΑΞΕΙΔΙ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-01117
Εταιρεία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΑΛΑΞΕΙΔΙ ΑΕ
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 2.70
Θέση/Δήμος: ΠΑΛΙΟΠΟΥΡΝΑΡΑ / ΔΕΛΦΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΦΩΚΙΔΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο: Εγκατάστασης

Εταιρεία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΑΛΑΞΕΙΔΙ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 268/2015 Ανάκληση της υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ16.083/17054/01.09.2008 (Αρ. Μητρώου αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01117) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό, ισχύος 2,7 MW, στη θέση «ΠΑΛΙΟΠΟΥΡΝΑΡΑ», της Δημοτικής Ενότητας Γαλαξειδίου, του Δήμου Δελφών, της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, της εταιρίας με την επωνυμία «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΑΛΑΞΕΙΔΙ Α.Ε.Ε.».
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανάκληση Αδείας
Ημερομηνία: 10/07/2015
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Δ6/Φ16.083/17054/01.09.2008 Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΑΛΑΞΕΙΔΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΑΛΑΞΕΙΔΙ Α.Ε.Ε.» (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01117)όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 Απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 23/12/2014
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 2,7 MW της εταιρείας ‘’ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙ Α.Ε.’’ στη θέση «Παλιοπουρνάρα» του Δήμου Δελφών Ν. Φωκίδας.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 22/10/2014
ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 36/2014 για την Τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ16.083/17054/01.09.2008 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01117) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2,7 MW στη θέση «Παλιοπουρνάρα»,όπως ισχύει, της Δημοτικής Ενότητας Αμφίσσης, του Δήμου Δελφών, της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, της εταιρείας «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΑΛΑΞΕΙΔΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΑΛΑΞΕΙΔΙ Α.Ε.Ε.».
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 19/01/2014
Μεταβίβαση της υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ16.083/17054/01.09.2008, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.083/οικ.26366/22.12.2009 απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2,7 MW στη θέση «Παλιοπούρναρα» του Δήμου Δελφών (πρώην Δήμος Γαλαξειδίου), του Νομού Φωκίδας, της εταιρείας με την επωνυμία ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΣΙΤΟΜΗ Α.Ε.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 26/06/2011