Στοιχεία σταθμού EDF EN HELLAS AE

Μητρώο PAE: ΑΔ-01118
Εταιρεία: EDF EN HELLAS AE
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 2.70
Θέση/Δήμος: ΚΟΚΟΡΑΙΙΚΑ / ΔΕΛΦΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΦΩΚΙΔΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: EDF EN HELLAS AE

Ιστορικό Αδειών

Τροποποίηση της αρ.875/2-3-06 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αρ.2188/82060/4-7-2014, 33256/4838/26-7-2011, 15177/2599/19-4-2011, 76245/8975/17-9-2010, 89207/8620/13-10-09, 326/31-1-07 αποφάσεις μας) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 23 MW και φωτοβολταϊκού σταθμού (Φ/Β) σταθμού ισχύος 2,7 MW (εντός τμήματος του γηπέδου του αιολικού πάρκου) της εταιρείας ‘’ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΕΤΟΣ Α.Ε.’’ στη θέση «Ψηλή Κορυφή – Αετός - Κοκοραίικα» του Δήμου Δελφών Ν. Φωκίδας, ως προς το είδος και μέγεθος της δραστηριότητας (κατάργηση του Φ/Β σταθμού ισχύος 2,7 MW).
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 12/01/2015
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 2,7 ΜW της εταιρείας ‘’EDF EN HELLAS A.E.’’ στη θέση «Κοκοραίικα» του Δήμου Δελφών στο Ν. Φωκίδας.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 12/01/2015
Τροποποίηση της αρ.875/2-3-06 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αρ.33256/4838/26-7-2011, 15177/2599/19-4-2011, 76245/8975/17-9-2010, 89207/8620/13-10-09, 326/31-1-07 αποφάσεις μας) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 23 MW και φωτοβολταϊκού σταθμού (Φ/Β) σταθμού ισχύος 2,7 MW (εντός τμήματος του γηπέδου του αιολικού πάρκου) της εταιρείας ‘’ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΕΤΟΣ Α.Ε.’’ στη θέση «Ψηλή Κορυφή – Αετός - Κοκοραίικα» του Δήμου Δελφών Ν. Φωκίδας, με αλλαγή επωνυμίας της δικαιούχου εταιρείας υλοποίησης του Φ/Β σταθμού από ‘’ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΕΤΟΣ Α.Ε.’’ σε ‘’EDF EN HELLAS A.E.’’, λόγω συγχώνευσης.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 04/07/2014
ΒΕΒΑΙΩΣΗ για μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ16.082/17053/01.09.2008 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01118) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΕΤΟΣ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 05/03/2014
Άδεια λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού (Φ/Β) παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 2,7 MWp, στη θέση «Κοκκοραίϊκα» του Δήμου Δελφών (πρώην Δήμου Γαλαξιδίου), Π.Ε Φωκίδας, στην εταιρεία «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΕΤΟΣ Α.Ε.»
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 05/08/2012
Χορήγηση άδειας εγκατάστασης για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Φ/Β) ισχύος 2,7 ΜWp, στην περιοχή «Κοκκοραίϊκα» του Δήμου Δελφών (πρώην Δήμου Γαλαξιδίου), Π.Ε Φωκίδας, στην εταιρεία «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 11/10/2011
Έγκριση επέμβασης σε Δημόσια έκταση δασικού χαρακτήρα εμβαδού 60.300 τ.μ. για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 2,7ΜW της εταιρείας 'ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΕΤΟΣ Α.Ε.' στη θέση 'Ψηλή Κορυφή - Αετός - Κοκοραίϊκα' Τ.Κ. Πεντεορίων του Δήμου Δελφών Ν. Φωκίδας.
Άδεια: Επέμβασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 14/09/2011
Τροποποίηση της αρ.875/2-3-06 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αρ.15177/2599/19-4-2011, 76245/8975/17-9-2010, 89207/8620/13-10-09, 326/31-1-07 αποφάσεις μας) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 23 MW και φωτοβολταϊκού σταθμού (Φ/Β) ισχύος 2,7 MW (εντός τμήματος του γηπέδου του αιολικού πάρκου), της εταιρείας 'ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΕΤΟΣ Α.Ε.' στη θέση «Ψηλή Κορυφή – Αετός - Κοκοραίικα» του (πρώην Δήμου Γαλαξιδίου) και νυν Δήμου Δελφών στο Ν. Φωκίδας, με αλλαγή της επωνυμίας της δικαιούχου εταιρείας υλοποίησης του Φ/Β σταθμού από 'ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΕΤΟΣ Α.Ε.' σε 'ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΕΤΟΣ Α.Ε.'.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 26/07/2011
Μεταβίβαση της υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ16.082/17053/01.09.2008, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.082/οικ.27174/15.12.2009 απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2,7 MW στη θέση «ΚΟΚΟΡΑΙΪΚΑ» του Δήμου Δελφών (πρώην Δήμος Γαλαξειδίου), του Νομού Φωκίδας, της εταιρείας με την επωνυμία ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΕΤΟΣ Α.Ε.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 26/06/2011
Τροποποίηση της αρ.875/2-3-06 απόφασή μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αρ.76245/8975/17-9-2010, 89207/8620/13-10-09, 326/31-1-07 αποφάσεις μας) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 23 MW της εταιρείας 'ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΕΤΟΣ Α.Ε.' στη θέση «Ψηλή Κορυφή – Αετός - Κοκοραίικα» του Δήμου Γαλαξιδίου Ν. Φωκίδας, προκειμένου να εγκατασταθεί εντός τμήματος του γηπέδου του αιολικού πάρκου, φωτοβολταϊκός σταθμός (Φ/Β) της ίδιας εταιρείας ισχύος 2,7 MW.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 19/04/2011