Στοιχεία σταθμού ΕΥΚΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-01121
Εταιρεία: ΕΥΚΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 1.16
Θέση/Δήμος: ΑΡΚΟΥΔΙ - ΚΑΤΩ ΒΟΣΚΙΝΑ / ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΑΡΚΑΔΙΑΣ / ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΕΥΚΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Τροποποίηση της Απόφασης αριθ. πρωτ. 4812/880(ΔΙΣΑ/ΠΠ) του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου με την οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία «ΕΥΚΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ − ΤΕΧΝΙΚΗ − ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ − ΝΑΥΤΙΚΗ − ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (δ.τ. «ΕΥΚΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.») άδεια εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού, ισχύος 1,66MWp, στη θέση «Αρκούδι – Κάτω Βασκίνα», του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, της ΠΕ Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, επειδή μεταβλήθηκαν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του φωτοβολταϊκού σταθμού.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 16/04/2012
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για μεταβολή στοιχείων της άδειας παραγωγής υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ16.160/5829π.ε./16.09.2008 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01121), τηςεταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΚΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΝΑΥΤΙΚΗ – ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΥΚΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασηςτου Υπουργού ΠΕΚΑ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 29/02/2012