Στοιχεία σταθμού ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΡΑΓΟΥΝΙΟΥ Φ/Β Α.Ε.

Μητρώο PAE: ΑΔ-01126
Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΡΑΓΟΥΝΙΟΥ Φ/Β Α.Ε.
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 2.10
Θέση/Δήμος: ΔΡΑΓΟΥΝΙ - ΜΠΑΣΤΟΥΝΑ / ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΑΡΚΑΔΙΑΣ / -
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΡΑΓΟΥΝΙΟΥ Φ/Β Α.Ε.

Ιστορικό Αδειών

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2593/σχετ.1630/10-7-2006 απόφασης Γ.Γ.Π.Π. για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 731/3-3-2008, 4311/20-10-2008 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 11/11/2008), 1092/2-4-2009 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 7/5/2009), 4226/30-9-2010, 1624/7-6-2011
ΑΔΑ: 7ΨΤΣΟΡ1Φ-3ΝΜ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 15/03/2016
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2593/σχετ.1630/10-7-2006 απόφασης Γ.Γ.Π.Π. για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 731/3-3-2008, 4311/20-10-2008 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 11/11/2008), 1092/2-4-2009 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 7/5/2009), 4226/30-9-2010, 1624/7-6-2011
ΑΔΑ: 7ΨΤΣΟΡ1Φ-3ΝΜ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 15/03/2016
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2593/σχετ.1630/10-7-2006 απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 731/3-3-2008, 4311/20-10-2008 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 11/11/2008), 1092/2-4-2009 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 7/5/2009), 4226/30-9-2010, 1624/7-6-2011
ΑΔΑ: 7Σ3ΕΟΡ1Φ-Σ08
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 20/10/2015
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 2593/σχετ.1630/10-7-2006 απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 731/3-3-2008, 4311/20-10-2008 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 11/11/2008), 1092/2-4-2009 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 7/5/2009), 4226/30-9-2010 & 1624/7-6-2011 όμοιες αποφάσεις για την εγκατάσταση και λειτουργία (α) Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 5,4 ΜW (3 Χ 1.800 MW) με τα συνοδά έργα υποδομής (υποσταθμός, έργα οδοποιίας και γραμμή μεταφοράς) της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΡΑΓΟΥΝΙΟΥ ΑΕ» και (β) Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) ισχύος 1,91 MW με τα συνοδά έργα υποδομής της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΡΑΓΟΥΝΙΟΥ Φ/Β ΑΕ», στη θέση 'Δραγούνι (Μπαστούνα)' της Τ.Κ. Μεσορράχης του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας.
ΑΔΑ: ΒΕΑ1ΟΡ1Φ-7ΘΝ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 12/03/2013
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 2593/σχετ.1630/10-7-2006 απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 731/3-3-2008, 4311/20-10-2008 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 11/11/2008), 1092/2-4-2009 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 7/5/2009), 4226/30-9-2010 & 1624/7-6-2011 όμοιες αποφάσεις για την εγκατάσταση και λειτουργία (α) Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 5,4 ΜW (3 Χ 1.800 MW) με τα συνοδά έργα υποδομής (υποσταθμός, έργα οδοποιίας και γραμμή μεταφοράς) της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΡΑΓΟΥΝΙΟΥ ΑΕ» και (β) Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) ισχύος 1,91 MW με τα συνοδά έργα υποδομής της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΡΑΓΟΥΝΙΟΥ Φ/Β ΑΕ», στη θέση “Δραγούνι (Μπαστούνα)” της Τ.Κ. Μεσορράχης του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας.
ΑΔΑ: Β42ΑΟΡ1Φ-ΗΦ0
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 31/10/2012
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ16.148/463/29.10.2008 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΡΑΓΟΥΝΙΟΥ Φ/Β ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΡΑΓΟΥΝΙΟΥ Φ/Β Α.Ε.», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01126), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
ΑΔΑ: Β4ΛΤΙΔΞ-Κ2Β
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 19/06/2012
ΒΕΒΑΙΩΣΗ για μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ16.148/463/29.10.2008 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΡΑΓΟΥΝΙΟΥ Φ/Β ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΡΑΓΟΥΝΙΟΥ Φ/Β Α.Ε.», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01126), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
ΑΔΑ: Β44ΗΙΔΞ-ΖΘ7
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 06/03/2012
Χορήγηση στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΡΑΓΟΥΝΙΟΥ Φ/Β ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» τροποποίηση της άδειας εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 1,91MWp στη θέση «Δραγούνι-Μπαστούνα» της τ.κ. Μεσοράχης του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, λόγω αλλαγής της έκτασης του φωτοβολταϊκού σταθμού και αλλαγής του ηλεκτρομηχανικού εξοπλισμού.
ΑΔΑ: 4562ΟΡ1Φ-ΣΡΟ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 04/12/2011
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2593/σχετ.1630/10-7-2006 απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 731/3-3-2008, 4311/20-10-2008 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 11/11/2008), 1092/2-4-2009 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 7/5/2009)
ΑΔΑ: 4Α3ΦΟΡ1Φ-2Π
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 07/06/2011