Στοιχεία σταθμού ΗΛΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-01127
Εταιρεία: ΗΛΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΕ
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 3.15
Θέση/Δήμος: ΚΤΗΜΑ ΚΑΝΑΤΑ / ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ / ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΗΛΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01127 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ16.115/25883/29.10.2008 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί, μεταβληθεί και ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΗΛΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 19/07/2018
Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01127 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ16.115/25883/29.10.2008 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στην εταιρεία «ΗΛΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Α.Ε.», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 1253/2011 Απόφαση ΡΑΕ και όπως μεταβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-49945/30.01.2012 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 18/05/2017
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.115/25883/29.10.2008 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ- 01127) Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1253/2011 Απόφαση της ΡΑΕ, της εταιρείας «ΗΛΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων του άρθρου 3 παρ. 5 του ν.3468/2006
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 19/01/2012
Περίληψη Τροποποίησης Άδειας Εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού της εταιρείας «ΗΛΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (πρώην «ΥΠΕΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ») συνολικής ισχύος 3,15MWp στη θέση 'ΚΑΝΑΤΑ' της Δημοτικής Κοινότητας Παναιτωλίου της Δημοτικής Ενότητας Θεστιέων του Δήμου Αγρινίου της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 23/11/2011
Τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ. Δ6/Φ16.115/25883/29.10.2008, άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 3,15 MW στη θέση «Κανάτα», του Δήμου Αγρινίου (πρώην Δήμος Θεστιέων), του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΥΠΕΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 10/10/2011