Στοιχεία σταθμού ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Μητρώο PAE: ΑΔ-01131
Εταιρεία: ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 6.00
Θέση/Δήμος: ΜΟΝΗ ΤΟΠΛΟΥ / ΣΗΤΕΙΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΛΑΣΙΘΙΟΥ / ΚΡΗΤΗΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Ιστορικό Αδειών

Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Αντικατάσταση 20 υφισταμένων ανεμογεννητριών Αιολικού Πάρκου στη θέση Παλαιόπυργος –Περδικιες Μονής Τοπλού Δ.Δ. Παλαίκαστρο Δ. Σητείας με τρεις νέες ανεμογεννήτριες με αποδιδομένη Ισχύ 6,6 MW και ονομαστικής ισχύος 9 MW»της εταιρείας «ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ»
ΑΔΑ: ΒΕΝ8ΟΡ1Θ-ΥΦΒ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 16/05/2013
Ανανέωση των αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικούς σταθμούς της εταιρείας «ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε.» υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ α. G6/Φ17.1894/19560/27.10.2008 (ΑΔ-01131) ισχύος 5,1 MW β. G6/Φ17.1900/19512/27.10.2008 (ΑΔ-01137) ισχύος 1 MW και γ. G6/Φ17.1899/19511/27.10.2008 (ΑΔ-01139) ισχύος 0,5 MW στη θέση «Μονή Τοπλού» του Δήμου Ιτάνου, του Νομού Λασιθίου, της Περιφέρειας Κρήτης, κατόπιν αποξήλωσης και αντικατάστασης του εξοπλισμού τους με νέο, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 9 MW και μέγιστης αποδιδόμενης 6,6 MW.
ΑΔΑ: ΒΟΖΓΙΔΞ-Φ0Μ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 06/02/2012