Στοιχεία σταθμού ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Μητρώο PAE: ΑΔ-01133
Εταιρεία: ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 1.80
Θέση/Δήμος: ΛΑΚΑΚΙΑ / ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΣΑΜΟΥ / ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Ιστορικό Αδειών

Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01133 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ5/Β/Φ1/οικ.1085/24.1.2002 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, όπως αυτή μεταβιβάστηκε, τροποποιήθηκε, μεταβλήθηκε και ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» και δ.τ. «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
ΑΔΑ: 9ΩΕ1ΙΔΞ-ΑΚΜ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 06/12/2018
Περίληψη άδειας εγκατάστασης αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 2,025MW, της εταιρείας «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.», στη θέση «Λακάκια» της Δημοτικής Ενότητας Πυθαγορείου, του Δήμου Σάμου, Περιφερειακής Ενότητας Σάμου.
ΑΔΑ: ΒΕΝΥΟΡ1Ι-ΚΔ3
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Περίληψη
Ημερομηνία: 28/04/2013
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικού πάρκου με την διακριτική ονομασία ”Α/Π ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ” ισχύος 2,625 MW (αντικατάσταση 9 ανεμογεννητριών, ισχύος 2,025 MW, από τρείς και προσθήκη μιας νέας ) στη θέση Λακάκια, Δ.Κ Πυθαγορείου, Δ.Ε Πυθαγορείου, Δήμου Σάμου, Ν. Σάμου'.
ΑΔΑ: Β4ΣΗ7ΛΩ-8Κ5
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 22/11/2012
Ανανέωση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ A6/Φ17.1896/19557/27.10.2008 (ΑA-01133) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 2,025 ΜW στη θέση «Λακάκια» του Δήμου Πυθαγορείου, του Νομού Σάμου, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της εταιρείας «ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε.», κατόπιν αποξήλωσης και αντικατάστασης του εξοπλισμού.
ΑΔΑ: 4Α19ΙΔΞ-7
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 03/03/2011