Στοιχεία σταθμού ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-01134
Εταιρεία: ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 0.28
Θέση/Δήμος: ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ / ΚΑΡΠΑΘΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ / ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το έργο «εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού πάρκου ισχύος 0,45 MW , ιδιοκτησίας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., στην θέση «Άγιος Ιωάννης» Δ. Καρπάθου – Δωδεκανήσου κατόπιν αποξήλωσης και αντικατάστασης του εξοπλισμού των υφιστάμενων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στις θέσεις «Άγιος Ιωάννης» και «Όθους».
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 01/07/2012
«Υπαγωγή στην 4η υποκατηγορία, της Η.Π. 15393/2332/5.8.02 ΚΥΑ, σύμφωνα με τη διαδικασία της Προκαταρτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης, του άρθρ. -9- της Η.Π.11014/703/Φ104/14.3.03 ΚΥΑ, του έργου «εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού πάρκου ισχύος 0,45 MW , ιδιοκτησίας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., στην θέση «Άγιος Ιωάννης» Δ. Καρπάθου – Δωδεκανήσου κατόπιν αποξήλωσης και αντικατάστασης του εξοπλισμού των υφιστάμενων σταθμών παραγωγής στις θέσεις «Άγιος Ιωάννης» και « Όθους»
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Υπαγωγή
Ημερομηνία: 22/12/2011
Ανανέωση των αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικούς σταθμούς της εταιρείας «ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε.» υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ α. Δ6/Φ17.1886/19563/27.10.2008 (ΑΔ-01134) ισχύος 0,275 MW στη θέση «Άγιος Ιωάννης» του Δήμου Καρπάθου, του Νομού Δωδεκανήσου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και β. Δ6/Φ17.1901/19515/27.10.2008 (ΑΔ-01146) ισχύος 0,175 MW στη θέση «Όθος», του Δήμου Καρπάθου, του Νομού Δωδεκανήσου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, κατόπιν αποξήλωσης και αντικατάστασης του εξοπλισμού
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 03/03/2011