Στοιχεία σταθμού ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-01137
Εταιρεία: ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 1.00
Θέση/Δήμος: ΜΟΝΗ ΤΟΠΛΟΥ / ΣΗΤΕΙΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΛΑΣΙΘΙΟΥ / ΚΡΗΤΗΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Περίληψη χορήγησης Άδειας Εγκατάστασης Αιολικού ΣταθμούΠαραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) στη θέση \"Μονή Τοπλού\"του Δ. Σητείας Ν. Λασιθίου Κρήτης της εταιρίας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΔΕΗΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.», κατόπιν αποξήλωσης και αντικατάστασης τουεξοπλισμού του με νέο, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 9,0 MW καιμέγιστης αποδιδόμενης 6,6 MW.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Περίληψη
Ημερομηνία: 23/07/2014
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Αντικατάσταση 20 υφισταμένων ανεμογεννητριών Αιολικού Πάρκου στη θέση Παλαιόπυργος –Περδικιες Μονής Τοπλού Δ.Δ. Παλαίκαστρο Δ. Σητείας με τρεις νέες ανεμογεννήτριες με αποδιδομένη Ισχύ 6,6 MW και ονομαστικής ισχύος 9 MW»της εταιρείας «ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ»
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 16/05/2013
Ανανέωση των αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικούς σταθμούς της εταιρείας «ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε.» υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ α. G6/Φ17.1894/19560/27.10.2008 (ΑΔ-01131) ισχύος 5,1 MW β. G6/Φ17.1900/19512/27.10.2008 (ΑΔ-01137) ισχύος 1 MW και γ. G6/Φ17.1899/19511/27.10.2008 (ΑΔ-01139) ισχύος 0,5 MW στη θέση «Μονή Τοπλού» του Δήμου Ιτάνου, του Νομού Λασιθίου, της Περιφέρειας Κρήτης, κατόπιν αποξήλωσης και αντικατάστασης του εξοπλισμού τους με νέο, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 9 MW και μέγιστης αποδιδόμενης 6,6 MW.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 06/02/2012