Στοιχεία σταθμού ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑ ΑΒΕΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00099
Εταιρεία: ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑ ΑΒΕΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 27.40
Θέση/Δήμος: ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗ ΜΕΣΟΧΩΡΙΩΝ / ΚΑΡΥΣΤΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΕΥΒΟΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑ ΑΒΕΕ

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 424/2017 για (α) την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 231/2016 Απόφασης ΡΑΕ, δυνάμει της οποίας ανανεώθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.007/2254/16.07.2001 (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00099) άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 27,4 MW, στη θέση «Μακρυρράχη Μεσοχωρίων», της Δημοτικής Ενότητας Στυρέων, των Δήμων Καρύστου και Κύμης - Αλιβερίου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της εταιρείας με την επωνυμία «X. ΡΟΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ «Χ. ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε», για 25 έτη και (β) την παράταση της ως άνω άδειας παραγωγής κατά δέκα (10) έτη, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 517/2016 Απόφασης ΡΑΕ, περίπτωση Β, υποπερίπτωση (α).
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανάκληση Αδείας
Ημερομηνία: 24/05/2017
Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 231/2016 για την ανανέωση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.007/2254/16.07.2001 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00099) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 27,4 MW, στη θέση «Μακρυρράχη Μεσοχωρίων», της Δημοτικής Ενότητας Στυρέων, των Δήμων Καρύστου και Κύμης - Αλιβερίου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της εταιρείας με την επωνυμία «X. ΡΟΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ «Χ. ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 07/07/2016
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.993/7488/02.10.2006 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00099) Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑ ΑΒΕΕ», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 07/04/2014
Τροποποίηση της με Α.Π. 3442/04/21.02.2007/ΔΙΣΑ/Π.Στ.Ε. Απόφασης χορήγησης άδειας εγκατάστασης αιολικού σταθμού, στην εταιρεία «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με επέκταση ισχύος κατά 3,4 MW (συνολική ισχύος 27,4 MW), στη θέση «Μακρυράχη» Μεσοχωρίων, Δήμου Καρύστου (πρώην Δήμου Στυραίων), Π.Ε. Ευβοίας, ως προς την όδευση του εσωτερικού δικτύου Μέσης Τάσης, λόγω υπογειοποίησης
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 14/10/2012
Τροποποίηση της αρ.3662/420/29-10-98 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του Νομάρχη Ευβοίας (ως ισχύει με τις αρ.1351/9-4-01, 4489/23-9-05, 4570/8-8-06, 80661/9610/24-2-2011 αποφάσεις μας) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 27,4 MW της εταιρείας 'ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑ ΑΒΕΕ' στη θέση 'Μακρυράχη' Μεσοχωρίων των Δήμων Καρύστου και Αλιβερίου - Κύμης Ν. Ευβοίας (υπογειοποίηση του εσωτερικού δικτύου γραμμής μέσης τάσης).
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 12/09/2012
Ανανέωση - τροποποίηση της αρ.3662/420/29-10-98 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του Νομάρχη Ευβοίας (ως ισχύει με τις αρ.1351/9-4-01, 4489/23-9-05, 4570/8-8-06 αποφάσεις μας) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 27,4 MW της εταιρείας 'ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑ ΑΒΕΕ' στη θέση 'Μακρυράχη' Μεσοχωρίων του Δήμου Καρύστου Ν. Εύβοιας
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 09/03/2011