Στοιχεία σταθμού ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Μητρώο PAE: ΑΔ-01140
Εταιρεία: ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 2.48
Θέση/Δήμος: ΜΕΛΑΝΙΟΣ / ΧΙΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΧΙΟΥ / ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Ιστορικό Αδειών

Άδεια Εγκατάστασης Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, ισχύος 2,475ΜW, της εταιρείας «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ» στη θέση «Μελανιός» ΔΕ Αμανής, Δήμου Χίου, ΠΕ Χίου
ΑΔΑ: Ω93ΔΟΡ1Ι-7ΤΤ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 02/02/2017
Υπαγωγή σε ΠΠΔ του έργου «Αιολικός σταθμός ηλεκτροπαραγωγής , ισχύος, εγκατεστημένης 2,7 ΜW και αποδιδόμενης 2,475 ΜW στη θέση «Μελανιός» Δήμου Χίου, Π.Ε. Χίου».
ΑΔΑ: 6Π3ΛΟΡ1Ι-ΜΑ3
Άδεια: ΠΠΔ
Τύπος: Υπαγωγή
Ημερομηνία: 27/09/2016
ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 16/2014 για την Ανανέωση και τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1897/19558/27.10.2008 (ΑΔ-01140) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 2,475 MW στη θέση «Μελανιός» του Δήμου Χίου, της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της εταιρείας «ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε.»
ΑΔΑ: ΒΙΡ2ΙΔΞ-50Λ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 19/01/2014