Στοιχεία σταθμού ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-01142
Εταιρεία: ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 0.90
Θέση/Δήμος: ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΙ / ΣΑΜΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΣΑΜΟΥ / ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 467/2013 για την Τροποποίηση των υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1890/19566/27.10.2008 (ΑΔ-01142) και Δ6/Φ17.939/15411/01.10.2008 (Α(-00665) αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικούς σταθμούς εγκατεστημένης ισχύος 0,4 MW και 1,8 MW αντίστοιχα στη θέση «Μαραθόκαμπος» του Δήμου Σάμου, της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της εταιρείας «ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε.»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 06/10/2013