Στοιχεία σταθμού ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Μητρώο PAE: ΑΔ-01145
Εταιρεία: ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 0.67
Θέση/Δήμος: ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑ / ΚΥΘΝΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΚΕΑΣ - ΚΥΘΝΟΥ / ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 943/2017 για την ανανέωση και τροποποίηση της με αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01145 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό, εγκατεστημένης ισχύος 0,5 MW, στη θέση «Κουκουβάγια», της Δημοτικής Ενότητας Κύθνου, του Δήμου Κύθνου, της Περιφερειακής Ενότητας Περιφερειακής Ενότητας Κέας-Κύθνου, όπως μεταβιβάσθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. Δ6/Φ17.1892/19514/27.10.2008 απόφαση ΥΠΑΝ από την εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε» και δ.τ. «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.» κατόπιν αποξήλωσης και αντικατάστασης του εξοπλισμού.
ΑΔΑ: Ψ6Π9ΙΔΞ-Ο0Ι
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 02/11/2017