Στοιχεία σταθμού ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-01147
Εταιρεία: ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 0.39
Θέση/Δήμος: ΠΕΡΔΙΚΙ / ΙΚΑΡΙΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΣΑΜΟΥ / ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Παράταση Άδειας Εγκατάστασης Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, ισχύος 0,385ΜW, της εταιρείας «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ» στη θέση «Περδίκι» Δήμου Ικαρίας, Π.Ε. Ικαρίας.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Παράταση
Ημερομηνία: 02/08/2017
Περίληψη άδειας εγκατάστασης αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 0,385 MW, της εταιρείας «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.», στη θέση «Περδίκι» της Δημοτικής Ενότητας Αγ. Κηρύκου, του Δήμου Ικαρίας, Περιφερειακής Ενότητας Ικαρίας
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Περίληψη
Ημερομηνία: 25/03/2014
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικού πάρκου ισχύος 0,385 MW (αντικατάσταση 7 ανεμογεννητριών, ισχύος 0,055 MW εκάστη, από μία ) στη θέση Περδίκι,Δήμου Ικαρίας, Ν. Σάμου'.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 08/08/2012
Διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της Κ.Υ.Α. 104247/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ/25-5-2006 (Φ.Ε.Κ 63-Β'/26-5-2006), ύστερα από διαδικασία αξιολόγησης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: ”Αιολικό πάρκο ισχύος 0,385 MW στη θέση Περδίκι, Δήμου Ικαρίας, Ν. Σάμου''.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Διαδικασία αδειοδότησης
Ημερομηνία: 24/04/2012
Ανανέωση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1887/19562/27.10.2008 (ΑΔ-01147) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 0,385 ΜW στη θέση «Περδίκι» του Δήμου Αγίου Κηρύκου, του Νομού Σάμου, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου της εταιρείας «ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε.» κατόπιν αποξήλωσης και αντικατάστασης του εξοπλισμού.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 03/03/2011