Στοιχεία σταθμού ΖΕΦΥΡΟΣ ΕΠΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00102
Εταιρεία: ΖΕΦΥΡΟΣ ΕΠΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 0.50
Θέση/Δήμος: ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ - ΚΑΟΥΡΙ / ΚΑΡΠΑΘΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ / ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΖΕΦΥΡΟΣ ΕΠΕ

Ιστορικό Αδειών

Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις έργων: «εγκατάσταση Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 500 kW, στην περιοχή «Έξω Χιόνι – Καούρι της ΤΚ Αρκάσας – Δ. Καρπάθου, ιδιοκτησίας ΖΕΦΥΡΟΣ ΕΠΕ»
Άδεια: ΠΠΔ
Τύπος: Υπαγωγή
Ημερομηνία: 27/11/2017
Βεβαίωση για μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00102 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.600/3858/11.09.2001 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης στην εταιρεία «ΖΕΦΥΡΟΣ ΕΠΕ», όπως μεταβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-56309/22.10.2013 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-56556/15.11.2013 ορθής επανάληψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 19/09/2017
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς την αναγραφή της έδρας της εταιρείας από «Μαρούσι Αττικής, Ρήγα Φεραίου 3, Τ.Κ. 15122, » στο ορθό «Μαρούσι Αττικής,Σαλαμίνος 20, Τ.Κ. 151 24» της ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ για την ανανέωση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.600/3858/11.09.2001 (ΑΔ-00102) άδειας παραγωγήςηλεκτρικής ενέργειας κατόπιν αποξήλωσης του εξοπλισμού, καθώς και για τη μεταβολή των στοιχείων της, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 0,5 MW, στη θέση «Έξω Χιόνι-Καούρι», του ήμου Καρπάθου, της Περιφερειακής ενότητας Καρπάθου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, τηςεταιρείας «ΖΕΦΥΡΟΣ ΕΠΕ».
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 16/10/2013