Στοιχεία σταθμού ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-01148
Εταιρεία: ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 0.70
Θέση/Δήμος: ΒΙΓΛΑ / ΛΗΜΝΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΛΕΣΒΟΥ / ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 0,7 ΜW στη θέση «Βίγλα», της Δημοτικής Ενότητας Ατσικής του Δήμου Λήμνου, ιδιοκτησίας της «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.».
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 14/02/2012
Ανανέωση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1888/19564/27.10.2008 (ΑΔ-01148) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 0,7 ΜW στη θέση «Βίγλα» του Δήμου Ατσικής, του Νομού Λέσβου, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου της εταιρείας «ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε.» κατόπιν αποξήλωσης και αντικατάστασης του εξοπλισμού.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 03/03/2011