Στοιχεία σταθμού ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Μητρώο PAE: ΑΔ-01149
Εταιρεία: ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 1.58
Θέση/Δήμος: ΚΑΛΥΒΑΡΙ / ΑΝΔΡΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΑΝΔΡΟΥ / ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Ιστορικό Αδειών

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Ανανέωση και τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-01149 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 1,575 MW στη θέση «Καλυβάρι» της Δημοτικής Ενότητας Υδρούσας, του Δήμου Άνδρου, της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων, της εταιρείας «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.»
ΑΔΑ: ΩΥΓΔΙΔΞ-0ΔΛ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 26/03/2015