Στοιχεία σταθμού ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΤΡΑΓΑΝΟΥ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-01151
Εταιρεία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΤΡΑΓΑΝΟΥ ΑΕ
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 1.98
Θέση/Δήμος: ΟΛΓΑ / ΠΗΝΕΙΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΗΛΕΙΑΣ / -
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΤΡΑΓΑΝΟΥ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Περίληψη Άδειας Εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού της εταιρείας «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΤΡΑΓΑΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» (δ.τ. «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΤΡΑΓΑΝΟΥ Α.Ε.»), συνολικής ισχύος 1,98ΜWp, στη θέση «Όλγα» της Δημοτικής Ενότητας Τραγανού του Δήμου Πηνειού της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
ΑΔΑ: Β4ΜΠΟΡ1Φ-Υ4Ω
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Περίληψη
Ημερομηνία: 09/12/2012
Τροποποίηση της με Α.Π. 3332/08/Π.303/16-01-2009 Ε.Π.Ο απόφασης της ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΤΡΑΓΑΝΟΥ ΑΕ, για τον Φωτοβολταϊκό Σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, στη θέση «ΟΛΓΑ» του Δ.Δ. Τραγανού του Ν. Ηλείας».
ΑΔΑ: Β4ΣΙ7Λ6-ΣΤ3
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 26/11/2012
Επιβολή κυρώσεων στην εταιρεία «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΤΡΑΓΑΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» (δ.τ. «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΤΡΑΓΑΝΟΥ Α.Ε.») επειδή προέβη στην κατασκευή φωτοβολταϊκού σταθμού, συνολικής ισχύος 1,98MWp, στη θέση «Όλγα» της Δ.Ε. Τραγανού του Δήμου Πηνειού της Π.Ε. Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κατά παράβαση των όρων και περιορισμών της οικείας άδειας εγκατάστασης.
ΑΔΑ: Β4ΩΣΟΡ1Φ-ΞΑΚ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Επιβολή κυρώσεων
Ημερομηνία: 19/04/2012