Στοιχεία σταθμού Ν. ΚΗΔΑΛΙΩΝ ΑΤΕ - ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-01155
Εταιρεία: Ν. ΚΗΔΑΛΙΩΝ ΑΤΕ - ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ
Τεχνολογία: ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
Ισχύς(MW): 3.60
Θέση/Δήμος: ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΕΤΡΑ / ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΤΡΙΚΑΛΩΝ / ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: Ν. ΚΗΔΑΛΙΩΝ ΑΤΕ - ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ

Ιστορικό Αδειών

Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο (ΜΥΗΕ) ισχύος 3,6 ΜW της Ν. ΚΗΔΑΛΙΩΝ Α.Τ.Ε. – ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. στη θέση Κόκκινη Πέτρα (Ρέμα Μαλακασιώτικο) της Δ.Ε. Καστανιάς του Δήμου Καλαμπάκας» στην Π.Ε. Τρικάλων Περιφέρειας Θεσσαλίας
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 01/06/2014
Γνωμοδότηση σχετικά με την ΜΠΕ που αφορά στο έργο «Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο (ΜΥΗΕ) ισχύος 3,6MW της Ν. ΚΗΔΑΛΙΩΝ ΑΤΕ-ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. στη θέση Κόκκινη Πέτρα (Ρένα Μαλακασιώτικο) της Δ.Ε. Καστανιάς του Δήμου Καλαμπάκας στην Π.Ε. Τρικάλων Περιφέρειας Θεσσαλίας
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Γνωμοδότηση
Ημερομηνία: 12/02/2014
ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 67/2013 για την Τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ20.612/22789/26.11.2008 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01155) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για μικρό υδροηλεκτρικό έργο ισχύος 3,596 MW στη θέση «Κόκκινη Πέτρα», της Δημοτικής Ενότητας Μαλακασίου, του Δήμου Καλαμπάκας, της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, της εταιρείας «Ν. ΚΗΔΑΛΙΩΝ Α.Τ.Ε. – ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.».
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 19/02/2013