Στοιχεία σταθμού CNI ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΕΤΡΑ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-01155
Εταιρεία: CNI ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΕΤΡΑ ΑΕ
Τεχνολογία: ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
Ισχύς(MW): 3.60
Θέση/Δήμος: ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΕΤΡΑ / ΜΕΤΕΩΡΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΤΡΙΚΑΛΩΝ / ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: CNI ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΕΤΡΑ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο (ΜΥΗΕ) ισχύος 3,6 ΜW της Ν. ΚΗΔΑΛΙΩΝ Α.Τ.Ε. – ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. στη θέση Κόκκινη Πέτρα (Ρέμα Μαλακασιώτικο) της Δ.Ε. Καστανιάς του Δήμου Καλαμπάκας» στην Π.Ε. Τρικάλων Περιφέρειας Θεσσαλίας
ΑΔΑ: ΒΙΥΚΟΡ10-7ΓΥ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 01/06/2014
Γνωμοδότηση σχετικά με την ΜΠΕ που αφορά στο έργο «Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο (ΜΥΗΕ) ισχύος 3,6MW της Ν. ΚΗΔΑΛΙΩΝ ΑΤΕ-ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. στη θέση Κόκκινη Πέτρα (Ρένα Μαλακασιώτικο) της Δ.Ε. Καστανιάς του Δήμου Καλαμπάκας στην Π.Ε. Τρικάλων Περιφέρειας Θεσσαλίας
ΑΔΑ: ΒΙΡ87ΛΡ-ΩΕΥ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Γνωμοδότηση
Ημερομηνία: 12/02/2014
ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 67/2013 για την Τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ20.612/22789/26.11.2008 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01155) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για μικρό υδροηλεκτρικό έργο ισχύος 3,596 MW στη θέση «Κόκκινη Πέτρα», της Δημοτικής Ενότητας Μαλακασίου, του Δήμου Καλαμπάκας, της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, της εταιρείας «Ν. ΚΗΔΑΛΙΩΝ Α.Τ.Ε. – ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.».
ΑΔΑ: ΒΕΤΠΙΔΞ-Π5Χ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 19/02/2013