Στοιχεία σταθμού EOS ENERGY AE

Μητρώο PAE: ΑΔ-01156
Εταιρεία: EOS ENERGY AE
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 2.55
Θέση/Δήμος: ΣΠΙΘΑΡΙ / ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ / ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: EOS ENERGY AE

Ιστορικό Αδειών

Δεύτερη τροποποίηση λόγω απαλοιφής πρόσθετου όρου της με αρ. πρωτ. 2556/95686/22-8-2013 Υπαγωγής σε ΠΠΔ αιολικού σταθμού της εταιρείας «EOS ENERGY A.E.» συνολικής ισχύος 2,55 MW στη θέση «Σπιθάρη» της Δημοτικής Ενότητας Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ αριθ. πρωτ. 12220/59585/26-4-2016 Υπαγωγή λόγω αλλαγής θέσης Α/Γ και οριστικοποίησης του δικτύου σύνδεσης Μέσης Τάσης
Άδεια: ΠΠΔ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 23/08/2016
Πρώτη τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 905/37631/21-3-2014 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με την οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία «EΟS ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (δ.τ. «EOS ENERGY A.E.») άδεια εγκατάστασης αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 2,55MW στην περιοχή «Σπιθάρι» της Δημοτικής Ενότητας Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου λόγω αλλαγής θέσεως Α/Γ και οριστικοποίησης του δικτύου σύνδεσης Μέσης τάσης.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 11/05/2016
Πρώτη τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 2556/95686/22-8-2013 Υπαγωγής σε ΠΠΔ αιολικού σταθμού της εταιρείας «EOS ENERGY A.E.» συνολικής ισχύος 2,55 MW στη θέση «Σπιθάρη» της Δημοτικής Ενότητας Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, λόγω αλλαγής θέσης Α/Γ και οριστικοποίησης του δικτύου σύνδεσης Μέσης Τάσης.
Άδεια: ΠΠΔ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 27/04/2016
Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 290/2015 για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1904/19505/08.12.2008 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01156) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για αιολικό πάρκο ισχύος 2,55 MW στη θέση «Σπιθάρι», της Δημοτικής Ενότητας Κρανιδίου, του Δήμου Ερμιονίδας, της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, της εταιρείας «EOS ENERGY Ανώνυμη Τεχνική, Εμπορική, Βιοτεχνική και Κατασκευαστική Εταιρεία» με δ.τ. «EOS ENERGY A.E.».
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 28/07/2015
Περίληψη Άδειας Εγκατάστασης αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «EΟS ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (δ.τ. «EOS ENERGY A.E.») συνολικής ισχύος 2,55MW στην περιοχή «Σπιθάρι» της Δημοτικής Ενότητας Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 20/03/2014
Υπαγωγή σε ΠΠΔ αιολικού σταθμού της εταιρείας «EOS ENERGY A.E.» συνολικής ισχύος 2,55 MW στη θέση «Σπιθάρη» της Δημοτικής Ενότητας Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, λόγω τροποποίησης περιοχής εγκατάστασης, χωροθέτησης και τύπου Ανεμογεννητριών καθώς και λόγω μεταβολής της μετοχικής σύνθεσης της εταιρείας
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Υπαγωγή
Ημερομηνία: 25/08/2013
Υπαγωγή σε ΠΠΔ αιολικού σταθμού της εταιρείας «EOS ENERGY A.E.» συνολικής ισχύος 2,55 MW στη θέση «Σπαθάρη» της Δημοτικής Ενότητας Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, λόγω τροποποίησης περιοχής εγκατάστασης, χωροθέτησης και τύπου Ανεμογεννητριών καθώς και λόγω μεταβολής της μετοχικής σύνθεσης της εταιρείας
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Υπαγωγή
Ημερομηνία: 21/08/2013
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1904/19505/08.12.2008 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για αιολικό σταθμό ισχύος 2,55 ΜW, στη θέση «Σπιθάρι», της Δημοτικής Ενότητας Κρανιδίου, του Δήμου Ερμιονίδας, της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, της εταιρείας «EOS ENERGY Α.Ε.», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01156), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006 όπως ισχύει
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 31/01/2013
ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 958/2012 για την Τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.1904/19505/08.12.2008 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για αιολικό σταθμό ισχύος 2,55 ΜW, στη θέση «Σπιθάρι», της Δημοτικής Ενότητας Κρανιδίου, του Δήμου Ερμιονίδας, της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, της εταιρείας «EOS ENERGY Α.Ε.»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 19/12/2012
«Έγκριση επέμβασης για την εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού πάρκου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 2,55 MW, σε δασικού χαρακτήρα έκταση στη θέση «Σπιθάρι» δήμου Ερμιονίδας Ν. Αργολίδας από την εταιρεία με την επωνυμία «EOS ENERGY Α.Ε».
Άδεια: Επέμβασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 04/01/2012
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου 'Ίδρυση αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και των συνοδών έργων βελτίωσης υφιστάμενης οδοποιίας πρόσβασης όπου απαιτείται και κατασκευή νέας οδοποιίας πρόσβασης και νέας εσωτερικής οδοποιίας εντός δασικής έκτασης, ιδιοκτησίας της εταιρίας «EOS ENERGY A.E», ισχύος 2.55 MW, σε οικόπεδο επιφάνειας 413.942 τ.μ σε εκτός σχεδίου περιοχή στη θέση «Σπιθάρι» του Δήμου Ερμιονίδας (πρώην Δήμου Κρανιδίου) του Νομού Αργολίδος'
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 10/07/2011