Στοιχεία σταθμού AQUA WATT AE

Μητρώο PAE: ΑΔ-01159
Εταιρεία: AQUA WATT AE
Τεχνολογία: ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
Ισχύς(MW): 2.00
Θέση/Δήμος: ΤΣΕΡΕΓΟΥΝΙΑ / ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΗΛΕΙΑΣ / ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: AQUA WATT AE

Ιστορικό Αδειών

Χορήγηση στην εταιρεία με την επωνυμία «AQUA WATT ( AKOYA BAT ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» (δ.τ. «AQUA WATT Α.Ε.») άδειας εγκατάστασης μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού, ισχύος 2 ΜWe, στoν ποταμό Πηνειό, θέση ΄΄Τσερεγούνια΄΄ της τ.κ. Κακοταρίου της δ.ε. Λασιώνος του Δήμου Α. Ολυμπίας της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
ΑΔΑ: Β49ΙΟΡ1Φ-ΖΒ5
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 14/05/2012
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός ισχύος 2MW, στον ποταμό Πηνειό, στη θέση Τσερεγούνια, του Δ. Αρχαίας Ολυμπίας (πρώην Δ. Λασίωνος), στο Ν. Ηλείας», της εταιρείας AQUA WATT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, με δ.τ. “AQUA WATT A.E.”
ΑΔΑ: 45Π50-Ο16
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 03/10/2011