Στοιχεία σταθμού ENEL GREEN POWER HELLAS A.E.

Μητρώο PAE: ΑΔ-00103
Εταιρεία: ENEL GREEN POWER HELLAS A.E.
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 19.50
Θέση/Δήμος: ΑΣΠΡΗ ΠΕΤΡΑ / ΑΡΡΙΑΝΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΡΟΔΟΠΗΣ / ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ENEL GREEN POWER HELLAS A.E.

Ιστορικό Αδειών

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 234/2015Για την ανανέωση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.198/3112/11.09.2001 (ΑΔ-00103) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 19,5 MW, στη θέση «ΑΣΠΡΗ ΠΕΤΡΑ», της Δημοτικής Ενότητας Κέχρου, του Δήμου Αρριανών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, της εταιρείας «ΕΝΕΛ ΓΚΡΙΝ ΠΑΟΥΕΡ ΕΛΛΑΣ (ENEL GREEN POWER HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» με δ.τ. «ENEL GREEN POWER HELLAS Α.Ε.».
ΑΔΑ: Ω7ΖΕΙΔΞ-Κ2Π
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 28/05/2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΆΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 19,5 MW, ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ», ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΆΣΠΡΗ ΠΕΤΡΑ», ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ, ΤΗΣ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ, ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ ΣΕ «ENEL GREEN POWER HELLAS Α.Ε.
ΑΔΑ: 6Γ9ΦΟΡ1Υ-1ΧΘ
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 11/03/2015
Ανανέωση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του υφιστάμενου έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 19,5MW, στη θέση «ΑΣΠΡΗ ΠΕΤΡΑ» στη Δ.Κ. Κέχρου, Δήμου Αρριανών, Π.Ε. Ροδόπης», ως υφιστάμενο έργο στερούμενο περιβαλλοντικής αδειοδότησης, του οποίου η προηγούμενη Α.Ε.Π.Ο. έληξε στις 31-12-2010, και τροποποίηση ως προς το νέο φορέα του έργου: «ENEL GREEN POWER HELLAS A.E.».
ΑΔΑ: Ω9ΛΚΟΡ1Υ-9ΗΚ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 20/01/2015
Βεβαίωση για μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.198/3112/11.09.2001 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00103) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 19,5 ΜW στη θέση «Άσπρη Πέτρα» της Δημοτικής Ενότητας Κέχρου, του Δήμου Αρριανών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝCΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
ΑΔΑ: ΒΛ9ΣΙΔΞ-ΣΗ5
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 25/09/2013
Τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.198/3112/11.09.2001, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.198/13914/19.09.2002 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, καθώς και την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ17.198/οικ.25980/15.12.2009 Απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Αιολικό Πάρκο ισχύος 19,5 MW στη θέση «Άσπρη Πέτρα», της Κοινότητας Κέχρου, του Νομού Ροδόπης της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.»
ΑΔΑ: 4Ι0ΞΙΔΞ-Ρ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 28/11/2010