Στοιχεία σταθμού ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-01165
Εταιρεία: ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ
Τεχνολογία: ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
Ισχύς(MW): 0.60
Θέση/Δήμος: ΡΕΜΑ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ / ΣΕΡΡΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΣΕΡΡΩΝ / ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ

Δεν υπάρχουν Αποτελέσματα Αδειών