Στοιχεία σταθμού ΚΑΡΔΙΤΣΑ - RE-WIND OE

Μητρώο PAE: ΑΔ-01177
Εταιρεία: ΚΑΡΔΙΤΣΑ - RE-WIND OE
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 30.00
Θέση/Δήμος: ΦΟΥΡΚΑ - ΜΑΣΟΥΡΙ / ΑΡΓΙΘΕΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ / ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΚΑΡΔΙΤΣΑ - RE-WIND OE

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 809/2017 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-06240/09.06.2017 της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.» για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό, ισχύος 34,5 ΜW στη θέση «Φούρκα-Μασούρι» της Δημοτικής Ενότητας Αργιθέας, του Δήμου Αργιθέας, της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Απόρριψη
Ημερομηνία: 20/09/2017
Παράταση του χρόνου ισχύος της με αρ.πρωτ. Δ.Β./Φ.Α.1/50/20-4-2011 Απόφασης Περιφερειάρχη Θεσσαλίας-Διεύθυνση Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων χορήγησης άδειας εγκατάστασης αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 30 ΜW, της εταιρείας με την επωνυμία ¨ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ RENINVEST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ¨, με δ.τ. ¨ΚΑΡΔΙΤΣΑ RE-WIND Α.Ε.¨, στην θέση ¨Φούρκα- Μασούρι¨, του Δήμου Αργιθέας της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 14/12/2014
Άδεια εγκατάστασης αιολικού πάρκου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της επιχείρησης 'ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ RENINVEST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ' (δ.τ. ΚΑΡΔΙΤΣΑ – RE-WIND AE) ισχύος 30 ΜW, στις θέσεις Φούρκα και Μασούρι του Δήμου Αργιθέας, του Νομού Καρδίτσας.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 20/04/2011