Στοιχεία σταθμού ENERGA AE

Μητρώο PAE: ΑΔ-01196
Εταιρεία: ENERGA AE
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 5.50
Θέση/Δήμος: ΜΠΟΥΤΑΚΟΣ - ΡΕΒΕΝΙΑ - ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ.Δ. ΥΠΑΤΟΥ / ΘΗΒΑΙΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΒΟΙΩΤΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ENERGA AE

Ιστορικό Αδειών

Τροποποίηση της με αριθμό 97593/8551/27.12.2010 Απόφασης Γ.Γ. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Φ/Β) ισχύος 5 ΜWp, για τη θέση «Μπουτάκος-Ρεβένια-Άγιος Αθανάσιος» του Δ.Δ Υπάτου του Δήμου Θηβαίων του Νομού Βοιωτίας, στην εταιρεία «ENERGA-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ με δ.τ. ENERGA Α.Ε.», ως προς τον αριθμό φωτοβολταϊκών στοιχείων
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 25/04/2012
Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ16.157/754/19.02.2009 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ENERGA – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01196), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 30/01/2011
Χορήγηση άδειας λειτουργίας σε φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Φ/Β) ισχύος 5 ΜWp, για τη θέση «Μπουτάκος-Ρεβένια-Άγιος Αθανάσιος» του Δ.Δ Υπάτου του Δήμου Θηβαίων του Νομού Βοιωτίας, στην εταιρεία «ENERGA-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ με δ.τ. ENERGA Α.Ε.
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 27/12/2010