Στοιχεία σταθμού ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Μητρώο PAE: ΑΔ-01204
Εταιρεία: ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Τεχνολογία: ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
Ισχύς(MW): 0.56
Θέση/Δήμος: ΡΕΜΑ ΑΓΙΑΤΡΙΑΔΙΤΙΚΟ ΘΕΣΗ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ / ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ιστορικό Αδειών

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 460/2013 για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ20.626/25039/18.03.2009, (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01204) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό Σταθμό (ΜΥΗΣ) ισχύος 561 kW στη θέση «Ρέμα Αγιατριαδίτικο», της Δημοτικής Ενότητας Κτημαινίων, του Δήμου Καρπενησίου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, του Νικολάου Βλάχου.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 07/10/2013
Χορήγηση άδειας εγκατάστασης μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 0,561 MW, με προϋπολογισμό έργου 1.350.000 Ευρώ, στον κ.Βλάχο Νικόλαο, στη θέση ¨Άγιος Νικόλαος,¨ στο ρέμα Αγιατριαδίτικο της Δημοτικής Ενότητας Κτημενίων του Δήμου Καρπενησίου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 25/07/2013