Στοιχεία σταθμού ΡΑΜΝΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚ (ΚΑΡΑΜΑΤΣΟΥΚΗΣ ΚΩΝ. & ΣΙΑ ΟΕ)

Μητρώο PAE: ΑΔ-01207
Εταιρεία: ΡΑΜΝΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚ (ΚΑΡΑΜΑΤΣΟΥΚΗΣ ΚΩΝ. & ΣΙΑ ΟΕ)
Τεχνολογία: ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
Ισχύς(MW): 2.45
Θέση/Δήμος: ΡΕΜΑ ΟΜΑΛΟΡΡΕΜΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΗΓΕΣ ΡΑΜΝΑ / ΣΙΝΤΙΚΗΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΣΕΡΡΩΝ / ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΡΑΜΝΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚ (ΚΑΡΑΜΑΤΣΟΥΚΗΣ ΚΩΝ. & ΣΙΑ ΟΕ)

Ιστορικό Αδειών

ΒΕΒΑΙΩΣΗ για μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.778/5220/02.04.2009 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, της εταιρείας «ΚΑΡΑΜΑΤΣΟΥΚΗΣ ΚΩΝ. & ΣΙΑ Ο.Ε.», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01207), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 27/03/2013
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Μικρός υδροηλεκτρικός σταθμός στις πηγές Ράμνα Ν. Σερρών», ισχύος 2,45 MW, της εταιρείας ΚΑΡΑΜΑΤΣΟΥΚΗΣ ΚΩΝ. & ΣΙΑ Ο.Ε. με το διακριτικό τίτλο «ΡΑΜΝΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚ».
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 03/10/2012