Στοιχεία σταθμού ΠΙΝΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

Μητρώο PAE: ΑΔ-01210
Εταιρεία: ΠΙΝΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
Τεχνολογία: ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
Ισχύς(MW): 2.39
Θέση/Δήμος: ΡΕΜΑ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΣ / ΚΟΝΙΤΣΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ / ΗΠΕΙΡΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΠΙΝΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

Ιστορικό Αδειών

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 523/2013 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.281/οικ.7246/03.04.2009 Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01210) από ΜΥΗΕ εγκατεστημένης ισχύος 1,341 ΜW, στη θέση «Ρέμα Γοργοπόταμος» της Δημοτικής Ενότητας Μαστοροχωρίων, του Δήμου Κόνιτσας, της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, της εταιρείας «ΠΙΝΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ.»
ΑΔΑ: ΒΛΛ5ΙΔΞ-ΧΦ7
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 22/10/2013