Στοιχεία σταθμού Α & Β ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.

Μητρώο PAE: ΑΔ-01211
Εταιρεία: Α & Β ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 2.00
Θέση/Δήμος: ΚΟΚΚΙΝΑΤΣΕΣ / ΕΥΡΩΤΑ
Νομός/Περιφέρεια: ΛΑΚΩΝΙΑΣ / ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: Α & Β ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.

Ιστορικό Αδειών

Τροποποίηση της Απόφασης αρ. πρωτ. 1259/28-7-2011 του Γενικού Γραμματέα τηςΑποκεντρωμένης ιοίκησης Πελοποννήσου, υτικής Ελλάδας και Ιονίου με την οποίαχορηγήθηκε στην εταιρεία «B.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 24/12/2012
Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 6810/30.12.2010 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Νομάρχη Λακωνίας που αφορά την εγκατάσταση και την λειτουργία νέου φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1,999ΜW ιδιοκτησίας της εταιρείας ¨B.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 28/09/2012
Χορήγηση στην εταιρεία «Α & Β ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Α & Β ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.» άδεια εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 1,999 MWp, στη θέση ΄΄Κοκκινάτσες΄΄ της Τ.Κ Λαγίου της Δ.Ε Κροκεών του Δήμου Ευρώτα της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 16/11/2011
Έγκριση επέμβασης σε δημόσια δασική έκταση εμβαδού 34.116,7 m2 για την ε-γκατάσταση Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1,999 ΜWp από την εταιρεία Α
Άδεια: Επέμβασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 17/05/2011