Στοιχεία σταθμού ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΑΕ (ΛΕΥΚΑΝΘΡΑΞ ΑΕ)

Μητρώο PAE: ΑΔ-01212
Εταιρεία: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΑΕ (ΛΕΥΚΑΝΘΡΑΞ ΑΕ)
Τεχνολογία: ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
Ισχύς(MW): 1.14
Θέση/Δήμος: ΡΕΜΑ ΚΑΘΑΡΟ ΡΕΜΑ Δ.Δ. ΝΟΤΙΑΣ / ΑΛΜΩΠΙΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΠΕΛΛΑΣ / ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΑΕ (ΛΕΥΚΑΝΘΡΑΞ ΑΕ)

Ιστορικό Αδειών

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.512/οικ.7245/03.04.2009 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από Μικρό Υδροηλεκτρικό Σταθμό ισχύος 1,033 MW, στη θέση «Ρέμα Καθαρό» του Δήμου Αλμωπίας (πρώην Δήμος Εξαπλατάνου), του Νομού Πέλλας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»
ΑΔΑ: 45ΟΟΙΔΞ-ΒΚ9
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 10/10/2011