Στοιχεία σταθμού ΓΚΡΟΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΧΑΣΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ ΟΕ (Δ.Τ GROPAL ENERGY OE)

Μητρώο PAE: ΑΔ-01216
Εταιρεία: ΓΚΡΟΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΧΑΣΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ ΟΕ (Δ.Τ GROPAL ENERGY OE)
Τεχνολογία: ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
Ισχύς(MW): 0.50
Θέση/Δήμος: ΘΕΣΗ ΜΟΥΣΙΑΣ ΡΕΜΑ ΠΑΛΙΟΣΥΚΙΩΤΗ Δ.Δ. ΣΥΚΙΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ / ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΛΑΡΙΣΑΣ / ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΓΚΡΟΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΧΑΣΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ ΟΕ (Δ.Τ GROPAL ENERGY OE)

Ιστορικό Αδειών

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Μικρό υδροηλεκτρικό έργο, ισχύος 500 KW στη θέση Μούσιας, στο ρέμα Παλιοσυκιώτη, του Νομού Λαρίσης» της εταιρείας ΓΚΡΟΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΠΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο.Ε. με διακριτό τίτλο GROPAL - ENERGY Ο.Ε.
ΑΔΑ: 45ΟΒ0-ΠΗ1
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 12/10/2011
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.606/8265/14.04.2009 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό έργο ισχύος 0,5 MW στη θέση «Μουσιάς», του Δήμου Ελασσόνας (πρώην Δήμος Ποταμιάς), του Νομού Λάρισας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΚΡΟΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΠΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο.Ε.» με δ.τ. «GROPAL ENERGY Ο.Ε.».
ΑΔΑ: 4ΑΘΡΙΔΞ-Χ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 08/05/2011
Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.606/οικ.8265/14.04.2009 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «GROPAL ENERGY Ο.Ε.», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-1216), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
ΑΔΑ: 4ΑΛΕΙΔΞ-Μ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 03/02/2011
Εγκριση επέμβασης σε δημόσια δασική έκταση για την κατασκευή μικρού υδροηλεκτρικού έργου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη θέση Μουσιάς Δ.Δ. Συκέας Δ. Ποταμιάς Ν. Λάρισας, περιοχή αρμοδιότητας Δασρχείου Ελασσόνας ισχύος 0.5 MW απο την εταιρεία GROPAL ENERGY O.E.
ΑΔΑ: 4ΙΞΗΙΑ1-4
Άδεια: Επέμβασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 28/10/2010