Στοιχεία σταθμού EMV A.E.

Μητρώο PAE: ΑΔ-01224
Εταιρεία: EMV A.E.
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 9.00
Θέση/Δήμος: ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ / ΕΥΡΩΤΑ
Νομός/Περιφέρεια: ΛΑΚΩΝΙΑΣ / -
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: EMV A.E.

Ιστορικό Αδειών

Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ
ΑΔΑ: 7ΣΕΖΙΔΞ-ΛΔΨ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 03/02/2017
Τροποποίηση της αρ. πρωτ. 612/15553/21-2-2012 Απόφασης του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με την οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΚΤΙΝΑ ΧΑΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΑΚΤΙΝΑ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε.» άδεια εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 9 MWp, στη θέση ΄΄Παλαιοχώρα΄΄ της Δ.Ε Σκάλας του Δήμου Ευρώτα της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου λόγω μεταβολής του εξοπλισμού, της χωροθέτησης, των συνοδών έργων και των έργων διασύνδεσης
ΑΔΑ: ΒΕΑΣΟΡ1Φ-ΙΒΚ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 11/04/2013
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 16/25-1-2011 απόφασης Γενικού Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου για έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Φωτοβολταικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 9 ΜWp (45.024 Φ/Β πλαίσια X 200 We/ Φ/Β πλαίσιο) και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού της εταιρείας «ΑΚΤΙΝΑ ΧΑΝΙΩΝ ΑΕ», σε εκτός οικισμού περιοχή στην θέση 'Παλαιοχώρα' της Δ.Κ. Σκάλας της Δ.Ε. Σκάλας του Δήμου Ευρώτα της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας.
ΑΔΑ: ΒΕΙΚΟΡ1Φ-Γ5Ρ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 29/01/2013
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 16/25-1-2011 απόφασης Γενικού Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου για έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Φωτοβολταικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 9 ΜWp (45.024 Φ/Β πλαίσια X 200 We/ Φ/Β πλαίσιο) και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού της εταιρείας «ΑΚΤΙΝΑ ΧΑΝΙΩΝ ΑΕ», σε εκτός οικισμού περιοχή στην θέση 'Παλαιοχώρα' της Δ.Κ. Σκάλας της Δ.Ε. Σκάλας του Δήμου Ευρώτα της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας.
ΑΔΑ: Β4ΜΛΟΡ1Φ-7ΒΘ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 20/12/2012
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 16/25-1-2011 απόφασης Γενικού Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου για έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Φωτοβολταικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 9 ΜWp (45.024 Φ/Β πλαίσια X 200 We/ Φ/Β πλαίσιο) και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού της εταιρείας «ΑΚΤΙΝΑ ΧΑΝΙΩΝ ΑΕ», σε εκτός οικισμού περιοχή στην θέση “Παλαιοχώρα” της Δ.Κ. Σκάλας της Δ.Ε. Σκάλας του Δήμου Ευρώτα της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας.
ΑΔΑ: Β42ΑΟΡ1Φ-Π6Ω
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 31/10/2012
Χορήγηση στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΚΤΙΝΑ ΧΑΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΑΚΤΙΝΑ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε.» άδεια εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 9 MWp, στη θέση ΄΄Παλαιοχώρα΄΄ της Δ.Ε Σκάλας του Δήμου Ευρώτα της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.
ΑΔΑ: ΒΟΖΧΟΡ1Φ-Ο2Ν
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 20/02/2012