Στοιχεία σταθμού GDP SOLAR AE

Μητρώο PAE: ΑΔ-01253
Εταιρεία: GDP SOLAR AE
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 1.97
Θέση/Δήμος: ΒΙ.ΠΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Β (ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ) ΣΤΟ Ο.Τ. 11α / ΟΙΧΑΛΙΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ / ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: GDP SOLAR AE

Ιστορικό Αδειών

Τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ16.173/οικ.12070/02.06.2009, άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2,1682 MW, στη θέση «ΒΙ.ΠΕ Καλαμάτας Β (ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ) (Ο.Τ. 11α)», του Δήμου Οιχαλίας (πρώην Δήμος Μελιγαλά), του Νομού Μεσσηνίας, της εταιρείας με την επωνυμία GDP SOLAR Α.Ε.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 22/08/2011
Χορήγηση άδειας λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού ανεξάρτητης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1,971 MW της εταιρείας GDP SOLAR AE, στη ΒΙΠΕ Καλαμάτας Β΄ του τ. Δήμου Μελιγαλά του Νομού Μεσσηνίας
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 14/04/2011
Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ16.173/οικ.12070/02.06.2009 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «GDP SOLAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και διακριτικό τίτλο «GDP SOLAR A.Ε.», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01253), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 20/03/2011
1η Τροποποίηση της υπ' ΑΠ ΔΙΣΑ 31818/5281/25-11-2009 Απόφασης Άδειας Εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 1,9712MW, της εταιρείας GDP SOLAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ με διακριτικό τίτλο GDP SOLAR Α.Ε., στη ΒΙ.ΠΕ. Καλαμάτας Β' (Μελιγαλάς) (Ο.Τ. 11) του Δήμου Μελιγαλά, Ν. Μεσσηνίας, ως προς τa τεχνικά χαρακτηριστικά του Φ/Π.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 01/11/2010