Στοιχεία σταθμού ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-01255
Εταιρεία: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΑΕ
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 5.00
Θέση/Δήμος: ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ / ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΔΡΑΜΑΣ / -
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01255 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ16.196/οικ.11808/29.05.2009 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης στην εταιρεία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΟΓΙΑΤΖΗ Α.Ε.», όπως μεταβλήθηκε με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. Ο-46905/01.04.2011 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
ΑΔΑ: 6Θ6ΩΙΔΞ-1ΟΑ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 20/06/2017
Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ16.196/οικ.11808/29.05.2009 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΟΓΙΑΤΖΗ Α.Ε.», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01255), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
ΑΔΑ: 4ΑΓΒΙΔΞ-Ρ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 31/03/2011
«Χορήγηση άδειας λειτουργίας Φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 4,995 MW, στην εταιρεία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΟΓΙΑΤΖΗ Α.Ε.» ως ανεξάρτητη παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας, στο αγρόκτημα Πετρούσας του Δήμου Προσοτσάνης Νομού Δράμας».
ΑΔΑ: 4Α1ΦΟΡ1Υ-ΧΑ
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 13/03/2011
«Χορήγηση άδειας λειτουργίας Φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 4,995 MW, στην εταιρεία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΟΓΙΑΤΖΗ Α.Ε.» ως ανεξάρτητη παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας, στο αγρόκτημα Πετρούσας του Δήμου Προσοτσάνης Νομού Δράμας».
ΑΔΑ: 4Α1ΗΟΡ1Υ-ΖΘ
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 10/03/2011
«Τροποποίηση της με αρ. 5090/Φ.2/12-10-2009 άδειας εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 4,995 MWp της εταιρείας «Ενεργειακή Βογιατζή Α.Ε.» ως ανεξάρτητη παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας, στο αγρόκτημα Πετρούσας του Δήμου Προσοτσάνης Νομού Δράμας» ως προς τον μηχανολογικό εξοπλισμό.
ΑΔΑ: 4ΙΦΣΙΑ9-ΟΣ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 09/12/2010
Τροποποίηση της υπ' αρίθ. 431/06-07-2009 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) της Υπηρεσίας μας που αφορά τη δημιουργία Φωτοβολταϊκού Πάρκου ισχύος 4,995 MWp, ιδιοκτησίας της «Ενεργειακή Βογιατζή Α.Ε.», όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 16665/782/09-10-2009 Απόφαση της Υπηρεσίας μας, που προτείνεται να εγκατασταθεί στο αγρόκτημα Πετρούσας του Δήμου Προσοτσάνης του Ν. Δράμας, ως προς τον μηχανολογικό εξοπλισμό.
ΑΔΑ: 4ΙΗΝΙΑ9-53
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 11/11/2010