Στοιχεία σταθμού ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΑΤΟΛΗΣ - ΠΡΙΝΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-01258
Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΑΤΟΛΗΣ - ΠΡΙΝΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 16.10
Θέση/Δήμος: ΑΝΑΤΟΛΗ / ΚΑΡΥΣΤΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΕΥΒΟΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΑΤΟΛΗΣ - ΠΡΙΝΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 217/2018 για την έγκριση του αιτήματος προκαταρκτικής εξέτασης τροποποίησης της υπ’ αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01258 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1160/οικ.13261/16.06.2009 Άδεια Παραγωγής, στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΑΤΟΛΗΣ-ΠΡΙΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΑΤΟΛΗΣ-ΠΡΙΝΙΑΣ Α.Ε.» όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό συνολικής ισχύος 16,1MW στη θέση «Ανατολή» της Δημοτικής Ενότητας Καφηρέως, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας.
ΑΔΑ: ΨΗ4ΖΙΔΞ-7ΕΨ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 07/03/2018
ΒΕΒΑΙΩΣΗ για μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.1160/οικ.13261/16.06.2009 Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΑΤΟΛΗΣ-ΠΡΙΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΑΤΟΛΗΣ-ΠΡΙΝΙΑΣ Α.Ε.» (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01258) όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 Απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
ΑΔΑ: ΩΔΛ9ΙΔΞ-ΧΜ2
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 26/10/2015
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. οικ. 203611/21-09-2011 Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) της ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ, του έργου «Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 167.9MW (73 Α/Γ) και των συνοδών σε αυτό έργων, των εταιρειών Αιολικά Πάρκα Παλιόπυργος Α.Ε. ισχύος 13.8ΜW, Κερασιάς Α.Ε. ισχύος 27.6MW, Μύτικα Α.Ε. ισχύος 18.4MW, Πλάτανος Α.Ε. ισχύος 13.8MW, Μηλιάς Α.Ε. ισχύος 18.4MW, Σπηλιάς Α.Ε. ισχύος 29.9MW, Ανατολής - Πρίνιας Α.Ε. ισχύος 13.8MW, Καθάρας Α.Ε. ισχύος 32.2MW στις θέσεις ''Παλιόπυργος, Κερασιά, Πλατανιστός, Πλάτανος, Μηλιά, Σπηλιά, Ανατολή, Καθάρα'' αντίστοιχα, του Δήμου Καρύστου του Νομού Ευβοίας και διασυνδετική Γραμμή Μεταφοράς 150KV των Αιολικών Πάρκων με το ΚΥΤ Παλλήνης διαμέσου των Δήμων Ραφήνας – Πικερμίου, Σπάτων – Αρτέμιδος, Παλλήνης και Παιανίας Νομού Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. οικ. 201744/13-09-2012 Υ.Α. ΕΠΟ (κατά επιπλέον 2.3MW με την προσθήκη μιας (1) Α/Γ αυξάνοντας την συνολική ισχύ του έργου από 167.9MW σε 170.2MW (από 73 Α/Γ σε 74 Α/Γ) και την υπ' αριθμ. οικ. 170735/23-09-2013 Υ.Α. ΕΠΟ (ως προς την μεταβολή του επιπέδου τάσης των υπόγειων καλωδίων Μέσης Τάσης από 20KV σε 30KV και των Υποσταθμών Ανύψωσης Τάσης από 20/150KV σε 30/150KV, για την προσαρμογή της ΑΕΠΟ με την οριστική προσφορά σύνδεσης του ΑΔΜΗΕ), ως προς την αύξηση της ισχύος κατά 11.5MW στη θέση 'Πλατανιστός' με την προσθήκη πέντε (5) Α/Γ αυξάνοντας την συνολική ισχύ του έργου από 170.2MW σε 181.7MW (από 74 Α/Γ σε 79 Α/Γ)».
ΑΔΑ: ΒΙΕΛ0-60Σ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 19/02/2014
Περίληψη τροποποίησης άδειας εγκατάστασης αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας με την επωνυμία 'ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΑΤΟΛΗΣ - ΠΡΙΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ', ισχύος 13,8 ΜW, στη θέση 'Ανατολή' της Τοπικής Κοινότητας Αμυγδαλέας, της Δημοτικής Ενότητας Καφηρέως, του Δήμου Καρύστου, Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, λόγω αύξησης της εγκατεστημένης ισχύος και αλλαγής της μετοχικής σύνθεσης του κατόχου της.
ΑΔΑ: ΒΕΔΙ0-Β2Ω
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 05/03/2013
ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 885/2012 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.1160/οικ.13261/16.06.2009 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για αιολικό σταθμό ισχύος 16,1 ΜW, στη θέση «Ανατολή», της Δημοτικής Ενότητας Καφηρέως, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΑΤΟΛΗΣ - ΠΡΙΝΙΑΣ Α.Ε.»
ΑΔΑ: Β455ΙΔΞ-ΩΘΡ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 03/12/2012
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. οικ. 203611/21-09-2011 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) της ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ, του έργου: «Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 167.9MW (73 Α/Γ) και των συνοδών σε αυτό έργων, των εταιρειών Αιολικά Πάρκα Παλιόπυργος Α.Ε. ισχύος 13.8ΜW, Κερασιάς Α.Ε. ισχύος 27.6MW, Μύτικα Α.Ε. ισχύος 18.4MW, Πλάτανος Α.Ε. ισχύος 13.8MW, Μηλιάς Α.Ε. ισχύος 18.4MW, Σπηλιάς Α.Ε. ισχύος 29.9MW, Ανατολής - Πρίνιας Α.Ε. ισχύος 13.8MW, Καθάρας Α.Ε. ισχύος 32.2MW στις θέσεις ''Παλιόπυργος, Κερασιά, Πλατανιστός, Πλάτανος, Μηλιά, Σπηλιά, Ανατολή, Καθάρα'' αντίστοιχα, του Δήμου Καρύστου του Νομού Ευβοίας και διασυνδετική Γραμμή Μεταφοράς 150KV των Αιολικών Πάρκων με το ΚΥΤ Παλλήνης διαμέσου των Δήμων Ραφήνας – Πικερμίου, Σπάτων – Αρτέμιδος, Παλλήνης και Παιανίας Νομού Αττικής, ως προς την επέκταση ισχύος στη θέση 'Ανατολή' κατά επιπλέον 2.3MW με την προσθήκη μιας (1) Α/Γ αυξάνοντας την συνολική ισχύ του έργου από 167.9MW σε 170.2MW (από 73 Α/Γ σε 74 Α/Γ).
ΑΔΑ: Β4ΘΡ0-ΣΟΥ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 12/09/2012
Περίληψη Άδειας Εγκατάστασης αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας με την επωνυμία “ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΠΡΙΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, ισχύος 13,8 ΜW, στη θέση “Ανατολή” της Τοπικής Κοινότητας Αμυγδαλέας, της Δημοτικής Ενότητας Καφηρέως, του Δήμου Καρύστου, Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
ΑΔΑ: ΒΟΝΔ0-ΒΩΣ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Περίληψη
Ημερομηνία: 11/01/2012
Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1160/οικ.13261/16.06.2009 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΑΤΟΛΗΣ – ΠΡΙΝΙΑΣ Α.Ε.», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01258), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
ΑΔΑ: 45ΟΠΙΔΞ-Ο2Η
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 09/10/2011
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 167.9MW (73 Α/Γ) και των συνοδών σε αυτό έργων, των εταιρειών Αιολικά Πάρκα Παλιόπυργος Α.Ε. ισχύος 13.8ΜW, Κερασιάς Α.Ε. ισχύος 27.6MW, Μύτικα Α.Ε. ισχύος 18.4MW, Πλάτανος Α.Ε. ισχύος 13.8MW, Μηλιάς Α.Ε. ισχύος 18.4MW, Σπηλιάς Α.Ε. ισχύος 29.9MW, Ανατολής - Πρίνιας Α.Ε. ισχύος 13.8MW, Καθάρας Α.Ε. ισχύος 32.2MW στις θέσεις 'Παλιόπυργος, Κερασιά, Πλατανιστός, Πλάτανος, Μηλιά, Σπηλιά, Ανατολή, Καθάρα' αντίστοιχα, του Δήμου Καρύστου του Νομού Ευβοίας και διασυνδετική Γραμμή Μεταφοράς 150KV των Αιολικών Πάρκων με το ΚΥΤ Παλλήνης διαμέσου των Δήμων Ραφήνας – Πικερμίου, Σπάτων – Αρτέμιδος, Παλλήνης και Παιανίας Νομού Αττικής».
ΑΔΑ: 4Α8Η0-8ΑΙ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 22/09/2011