Στοιχεία σταθμού ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00108
Εταιρεία: ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 0.30
Θέση/Δήμος: ΑΙΠΟΣ / ΧΙΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΧΙΟΥ / ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 441/2015 - Ανανέωση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.625/12096/11.09.2001 (ΑΔ-00108) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 0,3 ΜW, στη θέση «Αίπος», της Δημοτικής Ενότητας Ομηρούπολης, του Δήμου Χίου, της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, της εταιρείας «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ » με δ.τ. «ΠΡ. ΟΜ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.».
ΑΔΑ: ΩΠ2ΖΙΔΞ-ΓΕΚ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 23/11/2015
ΑΠΟΦΑΣΗ ΡAE ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 1034/2012 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.625/12096/11.09.2001 (ΑΔ-00108) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 0,3 ΜW, στη θέση «Αίπος», της Δημοτικής Ενότητας Ομηρούπολης, του Δήμου Χίου, της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της εταιρείας «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ » με Δ.Τ. «ΠΡ. ΟΜ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.».
ΑΔΑ: ΒΕΦ8ΙΔΞ-ΘΒΣ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 15/01/2013
Ανανέωση άδειας λειτουργίας, έως τις 11-09-2016, αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 300 ΚW της Εταιρείας «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», στη θέση Αίπος του τέως Δήμου Ομηρούπολης Χίου
ΑΔΑ: 4Α8ΠΟΡ1Ι-Ο27
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 02/09/2011
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του υφιστάμενου αιολικού πάρκου, ονομαστικής ισχύος 300 KWp, ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.», στη θέση «Αίπος», περιοχή Βροντάδος, Δήμου Χίου.
ΑΔΑ: 4Α3Σ7ΛΩ-Ξ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 27/06/2011
Διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης σύμφωνα με το άρθρο 10 της αριθμ. οικ. 104247/ ΕΥΠΕ/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε./25.05.06 (ΦΕΚ 663/Β'/26.05.2006) ΚΥΑ, ύστερα από διαδικασία αξιολόγησης της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Μελέτης του έργου: «Υφιστάμενο αιολικό πάρκο, ονομαστικής ισχύος 300 KWp, ιδιοκτησίας της εταιρείας 'ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.', στη θέση 'Αίπος' περιοχή Βροντάδος, Δήμου Χίου».
ΑΔΑ: 4Α3Σ7ΛΩ-ΟΚ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Διαδικασία αδειοδότησης
Ημερομηνία: 27/06/2011