Στοιχεία σταθμού ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΦΗΡΕΩΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΟΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-01269
Εταιρεία: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΦΗΡΕΩΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΟΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 21.00
Θέση/Δήμος: ΒΙΟΣ - ΚΑΛΑΜΑΚΙ - ΜΠΑΘΡΙΖΑ / ΚΑΡΥΣΤΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΕΥΒΟΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΦΗΡΕΩΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΟΕ

Ιστορικό Αδειών

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΥΠ. ΑΡΙΘΜΟΝ 62/2016 {Περί λήψης απόφασης περί γνωμοδότησης επί της μελέτης Περιβάλλοντος για την τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) της ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ για το έργο :<<Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 140,3ΜW (61A/Γ) και των συνοδών σε αυτό έργων των εταιρειών ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 23/03/2016
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 156MW και των συνοδών σε αυτό έργων, των εταιρειών ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΦΗΡΕΩΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε. ισχύος 21ΜW, 21MW, 30MW, 30MW, 12MW και 27MW στις θέσεις 'Βίος-Καλαμάκι-Μπάθριζα, Τσούκα – Μανδραγιάρα, Τσούκα – Σκούρα, Μηλιά, Ντούγκζα – Αντιάς, Μούριζα – Πέτρα Μεγάλη – Βρανούλι' αντίστοιχα και των εταιρειών ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ & ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε. ισχύος 15MW στη θέση 'Αηδόνι' του Δήμου Καρυστίας, Νομού Ευβοίας καθώς και η διασυνδετική Γραμμή Μεταφοράς 150KV των Αιολικών Πάρκων με το ΚΥΤ Παλλήνης Ν. Αττικής».
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 21/10/2012
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.561/οικ.13295/16.06.2009 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. & ΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΦΗΡΕΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε.» με δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΦΗΡΕΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε.», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01269), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 11/10/2012
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 156MW και των συνοδών σε αυτό έργων, των εταιρειών ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΦΗΡΕΩΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε. ισχύος 21ΜW, 21MW, 30MW, 30MW, 12MW και 27MW στις θέσεις 'Βίος-Καλαμάκι-Μπάθριζα, Τσούκα – Μανδραγιάρα, Τσούκα – Σκούρα, Μηλιά, Ντούγκζα – Αντιάς, Μούριζα – Πέτρα Μεγάλη – Βρανούλι' αντίστοιχα και των εταιρειών ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ & ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε. ισχύος 15MW στη θέση 'Αηδόνι' του Δήμου Καρυστίας, Νομού Ευβοίας καθώς και η διασυνδετική Γραμμή Μεταφοράς 150KV των Αιολικών Πάρκων με το ΚΥΤ Παλλήνης Ν. Αττικής».
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 02/09/2012