Στοιχεία σταθμού ΝΕΓΑΑΚ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-01277
Εταιρεία: ΝΕΓΑΑΚ ΑΕ
Τεχνολογία: ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
Ισχύς(MW): 1.96
Θέση/Δήμος: ΡΕΜΑ ΟΞΥΟΣ Δ.Δ ΣΙΛΛΗΣ / ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΔΡΑΜΑΣ / ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΝΕΓΑΑΚ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Μικρό υδροηλεκτρικό έργο (ΜΥΗΕ) επί του ρέματος Οξυός, ισχύος 1,963MW και των συνοδών σε αυτό έργων, πλησίον Δ.Δ. Σίλης, Δήμου Παρανεστίου, Π.Ε. Δράμας» της εταιρείας με διακριτικό τίτλο «ΝΕΓΑΑΚ Α.Ε.».
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 29/04/2014
Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε), για το έργο «Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΜΥΗΣ) στο ρέμα Οξυός, ισχύος 1.963MW» που προτείνεται να κατασκευασθεί στην περιοχή Πρασινάδας, του Δήμου Παρανεστίου της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Γνωμοδότηση
Ημερομηνία: 09/09/2013
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.516/4416/07.07.2009 Απόφασης, για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΜΥΗΕ εγκατεστημένης ισχύος 1,34MW στη θέση «Ρέμα Οξυός», της Δημοτικής Ενότητας Παρανεστίου, του &ήμου Παρανεστίου, της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΝΕΓΑΑΚ Α.Ε.»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 22/04/2012