Στοιχεία σταθμού ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-01279
Εταιρεία: ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ
Τεχνολογία: ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
Ισχύς(MW): 3.20
Θέση/Δήμος: ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ν1 (EKE-1) TOY ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟΝ ΤΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΣΜΟΚΟΒΟΥ (MYHE ΣΜΟΚΟΒΟ-2) / ΣΟΦΑΔΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ / ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΡΑΕ Για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.532/2735/06.07.2009 Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Αρ. Μητρώου ΑΔ-01279), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθμ. Ο-47879/6.7.2011 Βεβαίωση της γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 18/03/2014