Στοιχεία σταθμού GOLDEN SOLAR AE

Μητρώο PAE: ΑΔ-01281
Εταιρεία: GOLDEN SOLAR AE
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 1.98
Θέση/Δήμος: ΖΑΡΚΟΚΑΛΥΒΑ / ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΛΑΚΩΝΙΑΣ / -
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: GOLDEN SOLAR AE

Ιστορικό Αδειών

Περίληψη Τροποποίησης Άδειας Εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού της εταιρείας «GOLDEN SOLAR (ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΟΛΑΡ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» (δ.τ. «GOLDEN SOLAR (ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΟΛΑΡ) Α.Ε.»), συνολικής ισχύος 1,796MW, στη θέση 'Ζαρκοκάλυβα' Τ.Κ. Πλατάνου της Δ.Ε. Γυθείου του Δήμου Ανατολικής Μάνης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας.
ΑΔΑ: 45Ο7ΟΡ1Φ-ΛΦΤ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 13/10/2011
Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ16.194/οικ.18477/25.08.2009 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «GOLDEN SOLAR (ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΟΛΑΡ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» και διακριτικό τίτλο «GOLDEN SOLAR Α.Ε.», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01281), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
ΑΔΑ: 4ΑΛ9ΙΔΞ-Β
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 01/02/2011
Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ16.194/οικ.18477/25.08.2009 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,796 MW στη θέση «Ζαρκοκάλυβα», Δήμου Ανατολικής Μάνης (πρώην Δήμος Γυθείου), του Νομού Λακωνίας, της εταιρείας με την επωνυμία «GOLDEN SOLAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»
ΑΔΑ: 4ΑΡΟΙΔΞ-Λ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 26/01/2011