Στοιχεία σταθμού GOLDEN SOLAR (ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΟΛΑΡ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Μητρώο PAE: ΑΔ-01281
Εταιρεία: GOLDEN SOLAR (ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΟΛΑΡ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 1.98
Θέση/Δήμος: ΖΑΡΚΟΚΑΛΥΒΑ Δ.Δ. ΠΛΑΤΑΝΟΥ / ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΛΑΚΩΝΙΑΣ / ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: GOLDEN SOLAR (ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΟΛΑΡ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ιστορικό Αδειών

Περίληψη Τροποποίησης Άδειας Εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού της εταιρείας «GOLDEN SOLAR (ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΟΛΑΡ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» (δ.τ. «GOLDEN SOLAR (ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΟΛΑΡ) Α.Ε.»), συνολικής ισχύος 1,796MW, στη θέση 'Ζαρκοκάλυβα' Τ.Κ. Πλατάνου της Δ.Ε. Γυθείου του Δήμου Ανατολικής Μάνης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 13/10/2011
Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ16.194/οικ.18477/25.08.2009 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «GOLDEN SOLAR (ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΟΛΑΡ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» και διακριτικό τίτλο «GOLDEN SOLAR Α.Ε.», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01281), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 01/02/2011
Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ16.194/οικ.18477/25.08.2009 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,796 MW στη θέση «Ζαρκοκάλυβα», Δήμου Ανατολικής Μάνης (πρώην Δήμος Γυθείου), του Νομού Λακωνίας, της εταιρείας με την επωνυμία «GOLDEN SOLAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 26/01/2011