Στοιχεία σταθμού ΗΛΙΑΚΗ ΑΔΕΡΕΣ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-01282
Εταιρεία: ΗΛΙΑΚΗ ΑΔΕΡΕΣ ΑΕ
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 1.97
Θέση/Δήμος: ΣΑΜΠΑΛΕΣ / ΕΡΜΟΝΙΙΔΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ / ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΗΛΙΑΚΗ ΑΔΕΡΕΣ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 33/2013 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ16.121/οικ.17772/11.08.2009 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,971MW στη θέση «Σαμπάλες» της Δημοτικής Ενότητας Ερμιόνης, του Δήμου Ερμιονίδος, της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδος, της εταιρείας «ΗΛΙΑΚΗ ΑΔΕΡΕΣ Α.Ε.»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 12/02/2013
Τροποποίηση της Απόφασης αριθ. πρωτ. 152/92463/26-10-2011 του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης ιοίκησης Πελοποννήσου, υτικής Ελλάδας και Ιονίου με την οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία με την επωνυμία «ΗΛΙΑΚΗ ΑΕΡΕΣ ΑΝΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. « ΗΛΙΑΚΗ ΑΕΡΕΣ Α.Ε.» άδεια εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 1,971 MWp, στη θέση ΄΄Σαμπάλες΄΄ του ήμου Ερμιονίδος της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας στην περιφέρεια Πελοποννήσου, λόγω μεταβολής του εξοπλισμού και του τρόπου σύνδεσης με το δίκτυο..
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 02/01/2013
Ανανέωση – τροποποίηση της υπ' αριθμ. 1914/08/24-03-2009 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την ίδρυση και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής ισχύος 1,971 ΜWp, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΗΛΙΑΚΗ ΑΔΕΡΕΣ Α.Ε.», σε εκτός οικισμού περιοχή στη θέση «Σαμπάλες», σε γήπεδο επιφάνειας 29.884,46 τ.μ. περίπου της Τ.Κ. Θερμησίας, του Δήμου Ερμιονίδας της Π.Ε. Αργολίδας, λόγω μεταβολής των στοιχείων του εξοπλισμού του Φ/Β Σταθμού.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 11/07/2012
ΑΠΟΦΑΣΗ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 20/12/2011
Χορήγηση στην εταιρεία «ΗΛΙΑΚΗ ΑΔΕΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. « ΗΛΙΑΚΗ ΑΔΕΡΕΣ Α.Ε.» άδεια εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 1,971 MWp, στη θέση ΄΄Σαμπάλες΄΄ του Δήμου Ερμιονίδος της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 30/10/2011
Χορήγηση στην εταιρεία «ΗΛΙΑΚΗ ΑΔΕΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. « ΗΛΙΑΚΗ ΑΔΕΡΕΣ Α.Ε.» άδεια εγκατάστασης Φωτοβολταικου Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 1,971 MWp, στη θέση ΄΄Σαμπάλες΄΄ του Δήμου Ερμιονίδος της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 26/10/2011
ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΕΠΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΤΑΣΕΩΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΣΠΗΕ ΙΣΧΥΟΣ 1,971 MW ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΙΑΚΗ ΑΔΕΡΕΣ ΑΕ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΑΜΠΑΛΕΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
Άδεια: Επέμβασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 15/12/2010