Στοιχεία σταθμού ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ (ADVANCED PHOTON DYNAMICS)

Μητρώο PAE: ΑΔ-01284
Εταιρεία: ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ (ADVANCED PHOTON DYNAMICS)
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 3.99
Θέση/Δήμος: ΣΑΜΑΡΑ / ΘΗΒΑΙΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΒΟΙΩΤΙΑΣ / -
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ (ADVANCED PHOTON DYNAMICS)

Ιστορικό Αδειών

Παράταση ισχύος της αρ.108501/10618/7-12-09 Απόφασής μας Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 3,994 ΜW, της εταιρείας ‘’ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ
ΑΔΑ: 6ΨΑΩΟΡ10-15Ζ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Παράταση
Ημερομηνία: 23/10/2014
Χορήγηση άδειας λειτουργίας σε φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Φ/Β) ισχύος 3,994 ΜWp, για τη θέση «Σαμάρα» ή «Σαμαρο» του Δήμου Πλαταιών του Νoμού Βοιωτίας, στην εταιρεία «ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ & ΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. με δ.τ. Advanced Photon Dynamics A.E.».
ΑΔΑ: 4Ι04ΕΑ-Ω
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 17/11/2010