Στοιχεία σταθμού PHOTOVOLTAIC ACTIVITIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Δ.Τ.PV ACTIVITTIES A.E.)

Μητρώο PAE: ΑΔ-01285
Εταιρεία: PHOTOVOLTAIC ACTIVITIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Δ.Τ.PV ACTIVITTIES A.E.)
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 5.00
Θέση/Δήμος: ΒΙ.ΠΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ / ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΕΒΡΟΥ / ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: PHOTOVOLTAIC ACTIVITIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Δ.Τ.PV ACTIVITTIES A.E.)

No results