Στοιχεία σταθμού ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00110
Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 11.25
Θέση/Δήμος: ΣΩΡΟΣ / ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΕΒΡΟΥ / ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Περίληψης Τροποποίησης και Παράτασης της με Α.Π.3508/Φ.Α.18/22.07.2003 άδειας λειτουργίας αιολικού σταθμού ισχύος 11,25 MW, στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ», στη θέση «ΣΩΡΟΣ» του Δήμου Αλεξανδρούπολης Νομού Έβρου
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 09/03/2014
Τροποποίηση της υπ' αριθμό 444/12-3-2001 απόφασης Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ Περιφέρειας Ανατ. Μακ. – Θράκης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμό 500/26-2-2002 απόφαση και ανανεώθηκε με την υπ' αριθμό 2003/4-5-2007 απόφαση, για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 11,25MW, στη θέση «ΣΩΡΟΣ» του Δήμου Αλεξανδρούπολης, Π.Ε. Έβρου» ως προς το φορέα του έργου ENEL GREEN POWER HELLAS A.E.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 03/02/2014
Βεβαίωση για μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.197/3111/11.09.2001 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00110) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 11,25 ΜW στη θέση «Σωρός» του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 25/09/2013
Τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.197/3111/11.09.2001, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠ.ΑΝ Δ6/Φ17.197/13915/19.09.2002 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθώς και την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ17.197/12737/15.12.2009 Απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Αιολικό Πάρκο ισχύος 11,25 MW στη θέση «Σωρός», του Δήμου Αλεξανδρούπολης, του Νομού Έβρου της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 28/11/2010